Arhiv: #analitika: Novembra tudi avtomobilska industrija v Sloveniji z rastjo

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2021 v Sloveniji za 2,8 % višja kot v oktobru 2021. V predelovalnih dejavnostih in rudarstvu je bila višja (za 3,2 % oz. za 2,6 %), v energetiki pa nižja (za 2,9 %), predvsem zaradi slabše vodnatosti rek. V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v novembru 2020 je bila višja za 10,1 %, od tiste v novembru 2019 za 8,7 %. Rast cen se je pospešila. Skupen prihodek od prodaje je novembra porasel za 4,3 % (v predelovalnih dejavnostih za 4,2 %), od tega je na domačem trgu porasel za 7,3 % in na tujem za 4,3 %. Na letni ravni, tj. glede na november 2020, je bil višji za 17,0 %, glede na november 2019 pa za 15,1 %.

Po dejavnostih je bila rast industrijske proizvodnje na mesečni ravni izrazita v proizvodnji pijač (+20 %; na letni ravni: +42 %) in proizvodnji oblačil (+14 %; na letni ravni: +33 %), proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov (+8 %), proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov (+20 %; na letni ravni: +34 %) kot tudi v proizvodnji motornih vozil (+9 %, vendar na letni ravni: -10 %). S padci so se soočili v obdelavi in predelavi lesa (-7 %; na letni ravni: +18 %), v proizvodnji živil (-2 %; na letni ravni: +10 %) in drugih raznovrstnih dejavnostih (-9 %; +46 % na letni ravni). Tudi rast industrijske proizvodnje v prvih 11 mesecih je bila izjemno visoka. V osmih dejavnostih je bila višja od 20 % (tekstilije, kemikalije, kovinski izdelki, električne naprave, motorna vozila, pohištvo, druge raznovrstne dejavnosti, popravila in montaža strojev).

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do 14. januarja 2022]

Fotogalerija