Arhiv: #zakonodaja: Za omilitev posledic dviga cen energentov za podjetja predvidenih 70 milijonov evrov pomoči

Vlada Republike Slovenije [Vir: portal gov.si] je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, s katerim ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov. Vlada bo predlog zakona Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v sprejetje po nujnem postopku.

Besedilo predloga >>>

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

V obravnavo po nujnem postopku je posredovala tudi predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

 Predsednik GZS Tibor Šimonka o vladnem predlogu ukrepov za omilitev posledic dviga cen energentov za podjetja

Gospodarska zbornica Slovenije je že od lanskega oktobra 2021 pozivala Vlado k nujnemu ukrepanju zaradi enormne rasti cen energentov, ki so močno zarezale tudi v gospodarstvo. Pripravila je tudi predlog sheme, po kateri bi država pomagala energetsko najbolj prizadetim panogam ter pozivala k implementaciji Uredbe o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov.
Gospodarstvo sicer pozdravlja predlagane ukrepe, GZS pa ob tem dodaja potrebo po dolgoročnem reševanju energetske odvisnosti.

Fotogalerija