Arhiv: #razpisi: Najava razpisa za digitalizacijo velikih podjetij v vrednosti 44 milijonov evrov

Razpis bo predvidoma objavljen v začetku leta, kot tak pa bo na voljo bo na voljo velikim podjetjem, ki se bodo lahko prijavila v sodelovanju s srednje velikimi in malimi podjetji. V tem smislu se bodo lahko prijavili konzorciji podjetij, ki bodo skupaj izvedli digitalno preobrazbo svojega delovanja. Razpis bo vreden 44 milijonov evrov.
O objavi razpisa vas bomo obvestili.
Po objavi razpisa bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za zainteresirana podjetja pripravila informativni dan.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA VELIKIH PODJETIJ


 • višina razpisanih sredstev 44 mio eur

 • Upravičenci:  Velika in večja srednje velika podjetja 

 • Namen: Digitalizacija večjih podjetij, ki bodo v konzorcijih z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo. 

 • Upravičeni stroški: stroški priprave digitalne strategije, stroški nakupa opreme, stroški razvoja in implementacije, pavšalni stroški

 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, januar/februar 2022 

   

  Več o razpisu:

  Prijavitelji: velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo v konzorcijih z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetij in/ali podpornimi okolju izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Pričakovana podpora bo za cca. 20 konzorcijev.

  Cilji in namen:

 • Krepiti učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost podjetij preko uvedbe digitalnih inovacij, avtomatizacije, robotizacije in naprednih tehnologij
 • Podpreti spremembo, transformacijo poslovnih modelov v podjetjih ter razvoj novih inovacijskih platform (start-up jeder) v podjetjih
 • Pospešiti rast trga digitalnih storitev, spodbujati izvoz visokotehnološkega znanja
 • Stimulirati še večje povezovanje velikih podjetij z inovativnimi MSP-ji, start-up in scale-up podjetji za odprto inovacijsko poslovno okolje in s tem doseči sinergije
 • Povečati dostop do znanja, krepiti digitalne kompetence in veščine
 • Preko digitalne transformacije dosegati pozitiven vpliv na okolje
 • Digitalizirati storitve MGRT na področje dodeljevanja razvojnih spodbud, lajšati administrativno breme, okrepiti tehnološki sektor
 • Zagotoviti najnaprednejše infraastrukturne oz. tehnološke kapacitete za nadaljnjo digitalizacijo
 • Pomagati slovenskim podjetjem pri vključevanju in pri izvajanju projektov v strateških evropskih partnerstvih.

 

Upravičeni stroški:

 • Stroški priprave digitalne strategije: strošek zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije (od 1 do 2 zaposlena iz področja razvoja in vsaj 1 tehnični kader)
 • Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakupi nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo,…
 • Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev + strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri razvoju in implementaciji (razmerje: najmanj 50 % na račun zaposlenih)
 • Pavšalni strošek: 15% od plač zaposlenih

Višina subvencije: od 1 mio EUR do 2,5 mio EUR / konzorcijski projekt

Shema državne pomoči: predvidena je kombinacija RRI (plače) + regionalne ali MSP sheme (investicijski del)

Pomembno bo:

 • Tehnološka krepitev – digitalna transformacija z namenom doseganja večje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti prek uporabe naprednih tehnologij
 • Okoljski vidik: okoljska trajnost
 • Povezovanje velikih podjetij z inovativnimi start-up, scale-up podjetij in ostalimi MSP
 • Vključevanje vodstva in zaposlenih v izvedbo digitalne transformacije (krepitev kompetenc in znanja, ki ostane v podjetju)
 • Prilagoditev poslovnih funkcij skozi nove poslovne modele za fleksibilizacijo dostopa do trga in prilagoditev novim regulatornim zahtevam iz naslova potrošniške zakonodaje, digitalnih storitev in trgov ter digitalnega financiranja:
 • Prilagoditev v navezavi na institucionalne in administrativne spremembe in poenostavitve (e-identiteta oz. digitalna izkaznica podjetij)
 • Osredotočenost na napredne tehnologije, kot so npr: robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov…
Fotogalerija