Arhiv: #razpisi: Načrtovani razpisi iz Naćrta za okrevanje in odpornost

Sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL (6-8)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) / Javna agencija SPIRIT Slovenija
Razpis za: Razvoj novih ali izboljšanje proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in visokim potencialom komercializacije
Vrednost: 45 mio EUR
Prijavitelj: MSP in velika podjetja in konzorcij podjetij in RO
Višina subvencije: do 500.000 EUR na projekt
Načrtovani čas objave: prvi kvartal 2022

Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte TRL (6-8)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) / SPIRIT
Razpis za
: Preizkusi in testiranja rešitev v realnem okolju (za bkomercializacija rešitve)
Vrednost: 30 mio EUR
Prijavitelij: Konzorcij podjetij in raziskovalnih organizacij
Višina subvencije: 1 mio EUR na projekt/konzorcij
Načrtovani čas objava: v 2022

Sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji TRL (3-6)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) / ARRS
Razpis za: Dolgoročnejši veliki raziskovalno-inovacijski sodelovalni programi
Vrednost: 20 mio EUR
Prijavitelj: Konzorciji JRO in podjetij
Višina subvencije: do 5 mio EUR na projekt/program

Digitalna transformacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
Razpis za:
Digitalna preobrazba podjetij (velika podjetja)
Več informacij >>>

Fotogalerija