Arhiv: #analitika: Industrijska proizvodnja ob koncu leta kljubovala pesimistični oceni

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila peti mesec zapored višja, in sicer je bila v decembru 2021 za 1,1 % višja kot v mesecu pred tem. V predelovalnih dejavnostih in rudarstvu je bila višja (za 1,1 % oz. za 16,0 %), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro pa nižja, predvsem zaradi slabše hidrologije (za 2,4 %). Rast je presenetila, še posebej po krepki rasti v novembru (+2,8 % glede na oktober) in glede na običajne razmere v tem mesecu v zadnjih nekaj letih. Pričakovali smo namreč zmeren, 0,3-odstotni padec.
V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v decembru 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje višja za 11,9 %, v primerjavi s proizvodnjo v decembru 2019 pa za 10,3 %.
Kljub rasti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (+1,1 % glede na november) se je prihodek od prodaje v decembru skrčil za 0,5 %, kar povezujemo z oblikovanjem zalog gotovih izdelkov. Na letni ravni je bil decembra prihodek višji za 15,1 % (v celem letu za 15,4 %), kar pomeni, da je presegal rast proizvodnje za 3,1 odstotne točke. Tolikšna je bila povprečna rast cene vseh industrijskih izdelkov v letu 2021. Decembrska vrednost zalog je bila za 14,8 % višja kot leto prej, v celotnem letu pa v povprečju za 5,3 %. Na osnovi teh podatkov menimo, da so podjetja ob koncu leta vendarle oblikovala nekoliko večjo vrednost zalog, kar pomeni, da so izzivi pri nadaljevanju poslovanja v letu 2022 iz tega naslova manjši.
Gledano po tehnološki zahtevnosti proizvodnje je presenetila rast tako proizvodnje v visoko tehnoloških dejavnostih (+51,3 %) kot tudi v nizko tehnološki (+18,5 %), kar povezujemo s krepitvijo domače farmacevtske in lesne industrije.

Vir >>>

Fotogalerija