Arhiv: GZS: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je vseskozi opozarjala, da je za delovanje sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami. Tega novi zakon ne ponuja. Tako je v novem  Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) predlagano določitev ene organizacije na en odpadni tok GZS označevala kot pomanjkljivo, saj temeljito posega v obstoječo ureditev, namesto da bi jo nadgradila z vidika postulatov krožnega gospodarstva. Sporni so kratki roki za tako obsežno preoblikovanje sistemov, saj so neulovljivi. Odločitev Ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvrševanje dela ZVO-2, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost, zato na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo,« je povedala izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal.

Kot pojasnjuje Nahtigalova, so si »odpadni tokovi in tudi značilnosti proizvajalcev  posameznih skupin izdelkov zelo različni in so odvisni od geografije držav in kulturno zgodovinskih dejavnikov. Če imamo pri embalaži več tisoč proizvajalcev, jih je pri novejših tokovih po prvih ocenah za določene tokove le peščica.«

Dodala je, da se bo GZS  še naprej prvenstveno zavzemala za nadgradnjo in izboljšanje obstoječih sistemov, z možnostjo izbire izvajalcev.

Fotogalerija