Arhiv: #analitika: Aprilska rast industrijske proizvodnje pozitivna

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v Sloveniji v aprilu realno za 0,4 % višja kot mesec prej, kar je bilo nekoliko manj od naših pričakovanj (+0,8 %), vendar je bila nizka rast pričakovana zaradi marčevske visoke rasti (+3,9 %, podatki so prilagojeni za sezono in koledar). Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa se je znižala za 17,5 % oz. za 3,3 %. Industrijska proizvodnja je porasla pri izdelkih za široko porabo za 1,6 %, medtem ko je pri izdelkih za investicije upadla za 0,9 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 0,7 %. Merjeno po tehnološki zahtevnosti dejavnosti je izstopala rast proizvodnje v visoko tehnološko zahtevnih dejavnosti (+24 %), kamor spadata predvsem farmacija in elektronska industrija. Tudi v nizko tehnološki industriji je bila rast visoka (+6 %), s padcem pa se je soočala srednje visoko tehnološka proizvodnja (pretežno avtomobilska industrija).
Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni višji za 2,3 %. V predelovalnih dejavnostih se je povečal za 2,4 %, v rudarstvu pa zmanjšal za 14,8 %. Vrednost zalog v industriji je bila za 1,0 % višja kot mesec prej.
V prvih štirih mesecih leta 2022, je bila rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnosti visoka (5 %) kot tudi v rudarstvu (+28 %), medtem ko je bila izrazito negativna v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-13 %), na kar je imela vpliv slaba hidrologija. Vir: Statistični urad RS.

(Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 4. junija 2022 do 10. junija 2022)

Fotogalerija