Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument

Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument

 

Danes, 17. 5. 2023 sta bila objavljena dva razpisa v zvezi z novimi priložnostmi za utrditev položaja SRIP deležnikov v evropskih verigah vrednosti  - TRL > 6.:

 

Interregional Innovation Investments Strand 1 ter Interregional Innovation Investments Strand 2a

PROGRAM: Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

AKCIJA: I3 Project Grants

DATUM OBJAVE: 17. 5. 2023

ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 

 

Splošni cilj razpisa sklopov 1 in 2a je zagotoviti finančno in svetovalno podporo za medregionalne naložbe v inovacije v skupnih in dopolnjujočih se področjih pametne specializacije vzdolž evropskih vrednostnih verig.

 

Medregionalna naložba je kombinacija sredstev, mobiliziranih prek meja z namenom ustvarjanja dohodka in/ali ustvarjanja prihodnje vrednosti za več kot eno regijo. Gre za konkreten koncept razvoja inovacij in vrednotenja razpoložljivih rezultatov raziskav v določeni vrednostni verigi. Razvoj poslovnih in naložbenih primerov olajšajo regionalni inovacijski ekosistemi s podjetji na čelu. Primeri poslovnih naložb I3 imajo najmanj TRL 6 in imajo ambicijo olajšati predstavitev ter pospešiti prevzem na trgu in komercializacijo.

 

Cilj je mobilizirati materialne in nematerialne naložbe v podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP).

 

  • Manj razvitim regijam omogočiti sodelovanje v vrednostnih verigah EU in prispevati k ciljem kohezijske politike.
  • Povezati in uskladiti proces od spodaj navzgor, osredotočen na »podjetniško odkrivanje«, ki vključuje interakcije med akterji štirih vijačnic za prepoznavanje novih regionalnih tehnoloških področij in tržnih priložnosti s prednostnimi nalogami EU; ter premostiti vrzel med ponudbo in povpraševanjem ter pomagati inovacijskim ekosistemom premagati tržne neuspehe.
  • Zagotavljanje podpore podjetjem (zlasti MSP) pri ustvarjanju portfelja medregionalnih naložb v inovacije na skupnih ali dopolnilnih prednostnih področjih S3; in podpirati predstavitev, prevzemanje na trgu in povečanje zrelih inovacij, ki bodo dane na trg. 

Več informacij >>>>> TUKAJ!

Fotogalerija