Arhiv: Poizvedba so-programirano evropsko partnerstvo - TEXTILES OF THE FUTURE

Poizvedba so-programirano evropsko partnerstvo - TEXTILES OF THE FUTURE


Evropski raziskovalni prostor vključuje različne instrumente združevanja nacionalnih aktivnosti na področju posameznih sektorskih politik. 
 En izmed instrumentov je tudi centralizirani program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Trenutno je za omenjeni program v pripravi drugi strateški načrt, v njegovem okviru pa tudi vzpostavitev novih evropskih partnerstev. Med njimi je predlagano tudi so-programirano partnerstvo imenovano TEXTILES OF THE FUTURE.

Na MIZŠ želijo,  da bi se slovenski deležniki v večji meri vključevali v vsa so-programirana partnerstva in na ta način prispevali k določanju prednostnih nalog posameznega področja za dvoletne programe dela Obzorja Evropa in preveriti interes za sodelovanje prav v tem so-programiranem partnerstvu - TEXTILES OF THE FUTURE.

 V ta namen so pripravili več informacij, ki jih najdete v dokumentu.  

V kolikor  obstajajo interes in možnosti za sodelovanje v tej pobudi, vas za odziv prosijo do srede, 6.9.2023, na elektronski naslov polona.koves@gov.si. 

V kolikor pa potrebujete več vsebinskih informacij o prihodnjem so-programiranem partnerstvu so vam na voljo na naslovih polona.koves@gov.si in petra.zagar@gov.si.

Fotogalerija