Arhiv: Kakšno energijo uporabljati za zeleni prehod?

2-16-Trajnostni preobrat 4.12.

Gospodarska zbornica Slovenije

Kakšno energijo uporabiti za zeleni prehod?

Prehod v brezogljično družbo prinaša v industrijo mnoge možnosti uporabe energetskih virov, najpomembnejša sta zelena električna energija in vodik. Potrebno bo zagotoviti dovolj zelene električne energije iz lastnih obnovljivih virov in nove jedrske elektrarne, kar bo omogočilo nizke cene energentov in konkurenčno proizvodnjo naprednih materialov.

Kakšno energijo uporabiti za zeleni prehod?

Prof. dr. Jožef Medved je predstojnik Katedre za metalurško procesno tehniko na Univerzi v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo poteka na področjih termodinamičnega modeliranja, termičnih analiz, oksidacije kovin in zlitin, razvoja kontrolnih metod, metalurgija neželeznih kovin in reciklaže.

https://www.ntf.uni-lj.si/
#GZS #ENERGIJA #ZELENIPREHOD 

Fotogalerija