Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na FOMI 2024: Ali bomo vodilni v svetu z zelenimi in digitalnimi tehnologijami ali pa nas ne bo.

 

Kot je v svojem uvodnem nagovoru na konferenci FOMI 2024 – Prihodnost proizvodnje in industrije povedala generalna direktorica GZS in častna predsednica programskega odbora dogodka Vesna Nahtigal, industrija v Sloveniji podpira zeleni prehod in se nanj tudi pospešeno pripravlja. Vendar potrebuje pomoč države, tako z vidika financiranja prehoda kot tudi s hitrim in enostavnim postopkom izdajanja potrebnih dovoljenj za umeščanje v prostor. Izpostavila je, da tudi država potrebuje to industrijo, da bi lahko zagotovila krožno gospodarstvo, nove tehnologije in predvsem, da bi ohranila proizvodnjo strateških materialov ter si tako zagotovila manjšo odvisnost od uvoza pretežno »umazane« proizvodnje z veliko višjim ogljičnim odtisom. “Naša industrija že danes dosega najvišje mednarodne standarde s področja trajnosti, okoljske odgovornosti in energetske učinkovitosti v skladu s tehnologijo, ki je na voljo. Vendar energetsko intenzivna industrija potrebuje dolgoročno tudi zanesljive in cenovno konkurenčne vire energije, zato gospodarstvo pričakuje, da bo država čim prej sprejela odločitev o izgradnji novega bloka jedrske elektrarne,” je bila jasna.

Spregovorila je tudi o Antwerpenski deklaraciji za evropski industrijski dogovor, ki jo je sprva podpisalo 70 večjih podjetij, podpora pa se naglo širi in množi. Podjetja od Evropske komisije zahtevajo, da zmanjša stroške energije in regulativno breme zelenih predpisov. S tem bi stari celini pomagali ohraniti konkurenčnost ob pospešenem energetskem prehodu. Kajti ta predstavlja pomemben segment zelenega prehoda, kar še posebej velja za Slovenijo.

“Naša odgovornost do okolja, družbe in prihodnjih generacij zahteva, da vse sile upremo v trajnostni razvoj in zmanjšanje vpliva sodobnega načina življenja na podnebne spremembe. Slovenija pri tem sledi ciljem, ki jih predvideva evropski zeleni dogovor. Način, kako bomo dosegli ta cilja, pa je naša odločitev,” je še dodala.

Vir: Media GZS 

Na konferenci FOMI 2024 je s svojimi člani sodeloval tudi SRIP MATPRO.

Fotogalerija