Inovativna Slovenija

Novi izdelki iz jekel izdelanih po EPŽ postopku
Podjetje

METAL RAVNE d.o.o., Ravne na Koroškem


Inovatorji

dr. Rok Barbič, Simon Leskovec, Jovan Ilievski, mag. Miran Kadiš in Andrej Vrečič


Regijsko priznanje

zlato priznanje Območne zbornice Koroške >

Kratek opis inovacije

V metalurgiji dokaj enostavno najdejo dobavitelja tehnološke opreme, ki pa ji je potrebno dodati vsebino. Avtorji so zaorali v ledino litja največjih ingotov izdelanih po EPŽ postopku (elektro pretaljevanje pod žlindro), za področje orodnih jekel za delo v vročem. Uspelo jim je osvojiti litje ingota premera 1000 in 1400 mm in s tem omogočili izkoriščenost drage tehnološke opreme. Po njihovi zaslugi se je podvojila prodaja izdelkov iz EPŽ jekla. Zaradi te inovacije je Metal Ravne ponovno dohitel in prehitel razvoj na področju EPŽ tehnologije, ki se je v znatnem deležu pričela prav na Ravnah. Dosežek je novost tudi v evropskem merilu.