Inovativna Slovenija

Optimizacija B peči – inovativna rešitev obratovanja peči v skladu z zahtevami trga
Podjetje

Steklarna Hrastnik d.o.o.


Inovatorji

Robert Gaal, Matjaž Bučar, Janez Tomažin, Pero Ereiz, Roman Tušek, Jaša Polutnik


Regijsko priznanje

zlato priznanje Območne zbornice Zasavje >

Kratek opis inovacije

Gre za inovacijo iz področja steklarstva in sicer tehnološko in energetsko prenovo peči, ki je izrazito vplivala na izboljšanje okolja v podjetju ter tudi v lokalni skupnosti. Več-milijonska tehnološka prenova je bila plod tehničnega znanja in inovativnosti zaposlenih v Steklarni Hrastnik. Podjetje pa je z njo uspelo povečati svoje proizvodne kapacitete, znižati rabo energije za taljenje in za 64% racionalizirati porabo mestne vode. Znižali pa so tudi emisije NOx za skoraj 90%.