Inovativna Slovenija

Razvoj različnih oblik zdravilne učinkovine in uporaba le-teh v formulacijah za zdravljenje shizofrenije
Podjetje

KRKA, d. d., Novo mesto


Inovatorji

dr. Primož Benkič, dr. Sergeja Bombek, Polona Bukovec, mag. Lidia Černoša, Urška Gojak Krivec, Urška Juršič, Jožica Kastelic, dr. Vesna Krošelj, dr. Marjo Merslavič, dr. Matej Pavli, dr. Matej Smrkolj, dr. Marko Štefanič, mag. Sandra Urek Blatnik, mag. Anamarija Vajs, dr. Miha Vrbinc


Regijsko priznanje

zlato priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Kratek opis inovacije

Bolezni centralnega živčnega sistema so vedno bolj pogoste, iz česar sledi želja po uvajanju vedno novih, učinkovitejših in stroškovno učinkovitih zdravil. Omenjenemu trendu sledi tudi skupina Krka, ki je razvila inovativna generična farmacevtska izdelka z aripiprazolom v obliki baze in hemifumaratne soli v različnih odmerkih, ki je novejša zdravilna učinkovina iz terapevtske skupine atipičnih antipsihotikov.

Zdravilna učinkovina je postavila pred razvojni tim v Krki, d.d., Novo mesto številne strokovne in tehnične. Z razvojem dveh izdelkov z različno obliko zdravilne učinkovine se je podjetje prilagodilo različni patentni situaciji na ključnih vzhodno- in zahodnoevropskih trgih in s tem doseglo optimalno strategijo trženja.