Inovativna Slovenija

Uporaba novega visoko učinkovitega postopka proizvodnje zdravila OmeprazolPodjetje

LEK farmacevtska družba d.d. Razvojni center Slovenija


Inovatorji

Rok Starič, Petra Perhavec, Jernej Grmaš, dr. Jerneja Opara, dr. Mateja Novak Štagoj, Klara Megušar, Dušan Gašperlin, Franci Sopotnik


Regijsko priznanje

Zlato priznanje Zbornice Osrednjeslovenske regije
    Kratek opis inovacije

    V generični farmacevtski industriji je prisoten močan konkurenčni boj, predvsem na trgu široko uporabljenih zdravil z učinkovino omeprazol. Podjetje se je lotilo razvoja novega postopka proizvodnje zdravila omeprazol. Glavne prednosti inovacije so zelo skrajšan čas izdelave, ukinitev uporabe acetona, zmanjšeganje uporabe etanola, vode in energije. Vse te inovacije bistveno prispevajo k učinkoviti rabi energije in zmanjševanju porabe organskih topil pri izdelavi zdravila. Na trg prihajajo kakovostna, varna, učinkovita in cenovno dostopna zdravila. S tem podjetje prispeva k nižjim stroškom zdravljenja in k povečanju dostopnosti zdravil za bolnike.