Inovativna Slovenija

Kovanje in toplotna obdelava »Izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel« večjih dimenzijPodjetje

Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem


Inovatorji

Blaž Šuler, Vlado Perovnik, Borut Urnaut, mag. Miran Kadiš, Domen Kosi, mag. Alojz Rozman


Regijsko priznanje

Zlato priznanje Območne zbornice Koroška
    Kratek opis inovacije

    V podjetju so v letu 2015 izvedli investicijo v VOD napravo za proizvodnjo jekel z nizkim ogljikom in visoko vsebnostjo kroma. Že pri pripravi investicijskega projekta se je izkazalo, da bo program na tem agregatu povsem nov, tako s stališča jekel kot izdelkov. Avtorji inovacije so našli ustrezen izdelek iz jekla, ki ga je bilo dokaj enostavno izdelati po VOD postopku, hkrati je dovolj zahtevno za proizvodnjo in konkurenčni so na trgu. Inovacija ima dvojni pomen, saj je na eni strani pomembna za osvajanje nove jeklarske tehnologije, po drugi strani pa so inovatorji razvili povsem novo tehnologijo kovanja in toplotne obdelave za « izločevalno utrjevalna nerjavna jekla«. S tem postopkom so znižali lastno ceno izdelka, kar je za to vrsto izdelka 15 % stroškov izdelave.