Zapri

Strokovne objave v letu 2016

Študija o Delphi raziskavi

Final report on ‘the identification of food safety priorities using the Delphi technique
Gene Rowe Evaluations, 2016

Evropska agencija za varnost živil je objavila končno poročilo »Delphi« raziskave, ki definira 28 ključnih področij o varnosti živil na katerih se bo v prihodnosti intenzivneje delalo. Utrdilo naj bi se tudi partnerstvo med EFSA in državami članicami za boljše rezultate na področju ocene tveganja na globalnem trgu surovin, kemijskih, okoljskih in mikrobioloških dejavnikov tveganj, prehranskih vplivov na zdravje ljudi ter medsebojne interakcije vseh teh faktorjev. 

Preberite več

Letno poročilo sektorja konditorstva

Annual report 2015, Caobisco, 2016

Evropsko sektorsko združenje za konditorstvo CAOBISCO je objavilo letno poročilo.

Preberite več

Poročilo WHO o preprečevanju bolezni preko zdravega okolja

Environmental impact on health What is the big picture?
WHO, 2016

Na voljo je druga izdaja poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom "Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks”. Nove ocene WHO pravijo, da je leta 2012 približno 12,6 mio ljudi umrlo zaradi življenja v nezdravem okolju, kar je skoraj 1 od 4 smrti (v evropski regiji beležimo letno približno 1,4 mio smrti). Poročilo še izpostavlja, da v primerjavi s prvo izdajo izpred 10 let, govorimo o 8,2 mio smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, zaradi onesnaženega zraka in pasivnega kajenja. 

Preberite več

Nova študija o neučinkovitosti davka na sladkor

Sugar taxes: A Briefing, Institute of Economic Affairs, 2016

Britanski Inštitut za ekonomske zadeve je objavil novo poročilo o neučinkovitosti različnih davkov na sladkor. Poročilo je objavljeno ravno v času, ko v Veliki Britaniji, kjer so pritiski o uvedbi davka veliki, potekajo intenzivne razprave na vseh nivojih. Glavni zaključki študije so:

  • Cenovna neelastičnost: za ljudi je značilno, da se ne odzivajo na dvig cen sladkih pijač, prigrizkov in živil z visoko vsebnostjo maščob;
  • Vpliv substitutov: potrošniki se preusmerijo iz obdavčenih sladkih pijač na druge visokokalorične pijače in napitke, kot so sadni sok, mleko ali alkohol;
  • Negativen vpliv na dobro počutje: potrošniki se na uvedbo davka lahko odzovejo tudi tako, da se preusmerijo na nižjecenovne blagovne znamke ali celo nakupe v nizkocenovnih trgovinah, kar vpliva na dobro počutje na račun porabe manjkakovostnih izdelkov iz segmenta hrane in pijač;
  • Davki so regresivni: davki na živila bistveno bolj prizadenejo gospodinjstva z nizkimi prihodki, kjer energijsko-gosta živila in sladke pijače predstavljajo višji delež porabljenega zaslužka za nakup;
  • Davki so neučinkoviti: do sedaj še ni dokazanega pozitivnega vpliva uvedbe davka na zdravje.

Preberite več

 

Kakovost prehrane potrošnikov nizkoenergijskih pijač

Low Calorie Beverage Consumption Is Associated with Energy and Nutrient Intakes and Diet Quality in British Adults, Nutrients 2016

Januarja je bil v reviji Nutrients objavljen znanstveni članek z naslovom »Low Calorie Beverage Consumption Is Associated with Energy and Nutrient Intakes and Diet Quality in British Adults«. Predmet študije je proučitev povezave med kakovostjo prehrane in uživanjem sladkih pijač/energijskim vnosom pri odraslih osebah Velike Britanije v obdobju 2008-2011. Nov vidik oziroma glavni doprinos tega članka je uporaba podatkov o energijskem vnosu in vnosom pijač za 4 dni za posameznega potrošnika, vključenega v študijo. Najpomembnejši zaključek pa je, da potrošniki, ki ne uživajo sladkih pijač in tisti, ki uživajo nizkokalorične sladke pijače izkazujejo bolj kakovostno prehrano v primerjavi s potrošniki, ki uživajo tako sladke pijače kot tudi nizkoenergijske različice le-teh. Hkrati pa omenjeni skupini potrošnikov ne zapolnjujejo dnevnih potreb po energijskem vnosu v obliki drugih bolj sladkih živil. 

Preberite več

 

Poročilo o prehrani v letu 2016

IEG ,From promise to impact, ending malnutrition by 2030

Poročilo, ki je bilo objavljeno 14. junija letos, prinaša pregled statusa prehrane na svetovni ravni in pregled napredka pri opredeljevanju in implementaciji medvladnih prehranskih ciljev. Poročilo kot primer dobre prakse izpostavlja tudi vlogo živilske industrije in njen doprinos k doseganju omenjenih ciljev. V skladu z indeksom ATNI (Access to Nutrition Index) poročilo navaja seznam podjetij, ki so opredelila cilje na področju zmanjševanja vsebnosti soli, sladkorja in maščob, poudarja pa tudi, da je le malo katero podjetje opredelilo cilje glede višje vsebnosti sestavin, kot so vlaknine, sadje in zelenjava. 

Preberite več

Trg sladkorja po ukinitvi kvot

Research for agri committee - the post-quotas EU sugar sector, European Union, 2016

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta je objavil študijo z naslovom »Sektor sladkorja EU po ukinitvi kvot«. V poročilu so povzete glavne značilnosti sektorja, prav tako pa pričakovane posledice po ukinitvi kvot. Liberalizacija trga sladkorja EU bo vsekakor prinesla spremembe, ki bodo vplivale na sam sektor sladkorja. Ukinitev proizvodnih kvot in minimalna nakupna cena za sladkorno peso bosta vplivali na konkurenčnost sektorja in samo proizvodnjo. Trg EU bo močno vezan na globalni trg, vendar zaradi strateškega pomena mora Skupna kmetijska politika zajeti orodja za ohranitev proizvodnje sladkorja v EU. 

Preberite več

Živila za športnike - poročilo in študija Evropske komisije

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on food intended for sports people, Brussels, 15.6.2016

Evropska komisija je objavila dolgo pričakovano poročilo o živilih za športnike. Zaključki so skladni s stališčem živilske industrije, kar pomeni, da ni potrebe po pripravi posebne vertikalne zakonodaje, ki bi urejala to področje, bo pa potrebno v določenih segmentih prilagoditi horizontalno zakonodajo.  

Preberite več

Study on food intended for Sports people, Final Report

Poleg poročila EK je na voljo tudi neodvisna študija, ki jo je EK naročila za namene priprave samega poročila.

Preberite več

Smernice WHO za zmanjševanje vsebnosti soli

SHAKE the salt habit – Technical package for salt reduction, WHO, 2016

 Svetovna zdravstvena organizacija je septembra objavila smernice z naslovom »SHAKE the salt habit – Technical package for salt reduction«. Smernice naj bi bile v pomoč državam članicam pri razvoju, vzpostavitvi in nadzoru strategij zmanjšanja vsebnosti soli. Dokument govori o politikah in intervencijah za zmajšanje vnosa soli pri populaciji. Pri razvoju nacionalnih programom SZO svetuje pristop vključevanja deležnikov, skupaj z živilskopredelovalno industrijo in vsemi ostalimi, ki posredno ali neposredno delujejo na področju hrane in prehrane.

Preberite več

Strateški pristop do raziskav in inovacij v kmetijstvu

A strategic approach to EU agricultural research & innovation, European Commission, 2016

 Evropska komisija je po letu razprav objavila končni dokument z naslovom »A strategic approach to EU Agricultural Research and Innovation«. Dokument med drugim zajema zaključke januarske konference na to temo. Glavni cilji spodbujanja raziskav in inovacij v kmetijstvu so dolgoročno zagotavljanje oskrbe s hrano, okoljske trajnosti in prožnosti primarne proizvodnje za živilske in ne-živilske sisteme ter spodbujanje razvoja podeželja. Končni cilj strategije pa je izboljšati prenos rezultatov raziskav in uporabnost le-teh pri pripravi nove zakonodaje.

Preberite več

Food 2030

European Research & Innovation for Food & Nutrition Security, FOOD 2030 High-level Conference background document, 2016

Evropska komisija je oktobra organizirala konferenco najvišjih predstavnikov za namene razprave o prihodnosti pridelave in predelave hrane v smislu potreb na področju raziskav in inovacij. Gre za inicitivo Food 2030. Dokument povzema glavne teme, ki so bile predmet diskusije na omenjeni konferenci, pri čemer so izpostavljene 4 prioritete: prehrana, podnebno in okoljsko trajnostni agroživilski sistemi, krožnost in učinkovitost rabe virov v agroživilskem sistemu, inovativnost. Nadaljnje razprave bodo najverjetneje pripeljale do oblikovanja zelene listine.

Preberite več

 

 

Varnost živil in prehrane do leta 2050

Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - future challenges and policy preparedness, 2016

Skupni raziskovalni center (JRC) Evropske komisije je objavil študijo z naslovom “Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - future challenges and policy preparedness”. Glavni cilj študije je ponuditi pomoč zakonodajalcem pri njihovem ocenjevanju nasprotovanj proti sedanji prehranski politiki. Študija je uporabila metodo razvoja scenarija. Le-ti so bili opredeljeni na podlagi različnih področij, ki imajo potencialni vpliv na živilski sistem. Ta področja so: svetovna trgovina, gospodarska rast v EU, struktura agroživilske verige, uporaba tehnologij, socialna kohezija, vrednost živil, podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov in rast svetovnega prebivalstva.

Preberite več

WHO Europe predstavila novo orodje za spremljanje oglaševanja hrane in pijač otrokom

Monitoring food and beverage marketing to children via television and the Internet, WHO, 2016 

 

Orodje je namenjeno državam članicam za spremljanje oglaševanja hrane in pijač otrokom preko televizije in interneta. Služilo naj bi opredelitvi obsega in narave izpostavitve otrok oglasom živil z visoko vsebnostjo sladkorja, maščob in/ali soli. Protokol ponuja metodologijo za zbiranje in analizo podatkov, ki temelji na evropskem modelu prehranskih profilov. Na TV je predlagan termin spremljanja oglasov med 6. uro in 22. uro, na internetu pa naj bo poudarek na spletnih straneh podjetij, ki so podpisniki zavez v primerjavi s podjetji, ki to niso. 


Preberite več

 

Vse o sladilih

Low calorie sweeteners: Role and benefitsInternational Sweeteners Association, 2016 

 

Mednarodno združenje za sladila (ISA) je objavilo brošuro z naslovom »Nizkoenergijska sladila: vpogled v njihovo uporabo, prednosti in vlogo v zdravi prehrani.« Namen brošure je podajanje ključnih in najnovejših znanstvenih informacij o nizkoenergijskih sladilih, njihovi uporabi, prednostih in varnosti.  


Preberite več