Strokovne objave v letu 2021

Uporaba modela prehranskega profiliranja

Use of nutrient profile models for nutrition and health policies

 

Pri prehranskem profiliranju se živila razvršča glede na njihovo hranilno vrednost z namenom preprečevanja bolezni in krepitve zdravja. Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije je v letu 2015 razvil prehranske profile z namenom omejevanja trženja živil z manj ugodno hranilno sestavo  otrokom. V tem poročilu so predstavljeni napredki uporabe modela prehranskih profilov v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije.  

Preberite več