Strokovne objave v letu 2022

Akcijski načrt združenja FoodDrinkEurope o trajnosti prehranskega sistema

Action plan for sustainable food systems, FDE, 2022

 

Evropsko združenje proizvajalcev hrane in pijače FoodDrinkEurope je pripravilo akcijski načrt o trajnosti prehranskega sistema. Glavni namen akcijskega načrta je rešiti izzive povezane s podnebnimi spremembami, embalažo in prehrano. Akcijski načrt bo pomagal doseči sedem ciljev, ki so navedeni v Kodeksu ravnanja EU o odgovorni živilski dejavnosti in trženjskih praksah.

Preberite več 


Zdravo in trajnostno javno naročanje živil

How together we can make the world’s most healthy and sustainable public food procurement, WHO, 2022

 

Politike javnega naročanja živil imajo pomembno vlogo pri določanju standardov za različne kategorije živil z namenom dosega zdravega in trajnostnega prehranjevanja ljudi. Poročilo navaja kako zagotoviti podporo zainteresiranim deležnikom pri načrtovanju in izvajanju javnega naročanja živil. Javno naročanje sestavin in živil za javne zavode (šole, vrtci, bolnišnice, domovi starejših občanov) je široko razširjeno in predstavlja velik potencial za izboljšanje prehrane prebivalstva.

Preberite več


Izboljšanje živil in pijač za uravnoteženo prehrano

Reformulation of food and beverage products for healthier diets: policy brief, WHO, 2022

 

Preoblikovanje živil je proces v okviru katerega se živilom spremeni hranilno sestavo z namenom izboljšanja njihove hranilne vrednosti. V zadnjih letih si oblikovalci politik vse bolj priznavajo, da se za zagotavljanje preskrbe s hrano ter bolj zdravo okolje poleg drugih ukrepov poveča tudi ozaveščenost in informiranje potrošnikov.

 

Preberite več


Nizkokalorična sladila

Low-calorie sweeteners, UNESDA, 2022

 

Brezalkoholne pijače običajno vsebujejo širok nabor sestavin. Poleg vode brezalkoholne pijače pogosto vsebujejo sadje ali arome, skupaj s sladilom. Na informativnem letaku so navedene ključne informacije o nizko kaloričnih sladilih.

 

Preberite več