Strokovne objave v letu 2020

Oglaševanje hrane in pijače

The SME Instrument in action:  an effective and innovative Programme facing challenges, European Court of Auditors, 2020 

Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je objavilo praktična navodila za podporo državam članicam EU pri zmanjševanju izpostavljenosti otrok in mladostnikov (do 18. leta starosti) oglaševanju hrane in pijače z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja. V poročilu so zajeti tudi kriteriji glede sestave in vsebnosti hranil živil, na podlagi katerih se odloči, če se živilo lahko oglašuje.  

Preberite več

 

Napredek politik na področju izboljšanja prehrane v Evropi

Towards better nutrition in Europe: Evaluating progress and defining future Directions, WHO, 2020 

Državam je bil poslan vprašalnik v zvezi s stopnjo napredka na področju politik, ki so priporočene v akcijskem načrtu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za hrano in prehrano za obdobje od 2015-2020. Kljub temu, da je bil na vseh področjih narejen napredek, pa na nekaterih področjih še vedno obstajajo možnosti za izboljšave. To zajema predvsem prodajo hrane in pijače v bližini šol in uporabo razpoložljivih avtomatov, označevanje hranilne vrednosti na prednji strani embalaže, preoblikovanje živil, zagotavljanje nacionalnih podatkov o sestavi živil in trženje živil z visoko vsebnostjo sladkorja, soli in maščob otrokom.

Preberite več

Označevanje živil na prednji strani embalaže

Report from the commission to the european parliament and the council regarding the use of additional forms of expression and presentation of the nutrition declaration, EC, 2020 

Evropska komisija je objavila poročilo o označevanju živil na prednji strani embalaže kot del  publikacije Strategije EU z naslovom »Od vil do vilic«. Poročilo, ki je v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju  informacij o živilih potrošnikom, govori o uporabi različnih shem označevanja živil, analizi vpliva označevanja hranilne vrednosti na prednji strani embalaže ter o označbah živil na prednji strani embalaže, ki so v povezavi z izboljšanjem sestave živil.  

Preberite več

Prehrana potrošnikov

How the consumer industry can boost healthier eating, BCG, 2020 

Raziskava  globalne svetovalne družbe Boston Consulting Group (BCG)  je pokazala, da kljub temu, da 80 % potrošnikov navaja višjo ceno kot glavno oviro za redko poseganje po živilih ugodnejše sestave, pa jih je 85 % trdilo, da bi pogosteje kupovali pri trgovcu, ki promovira zdrav življenjski slog. Potrošniki so tudi mnenja, da uravnotežen način prehranjevanja predstavlja velik izziv, skoraj četrtina potrošnikov (23 %) pa je omenila, da si prizadevajo  za uravnotežen način prehranjevanja.  

Preberite več

Spremljanje oglaševanja in trženja manj zdravih živil otrokom in mladostnikom

Monitoring of Marketing of Unhealthy Products to Children and Adolescents – Protocols and Templates, 2020 

V septembru je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila sklop dokumentov, ki je zajemajo protokole in predloge za spremljanje oglaševanja in trženja manj zdravih živil otrokom in mladostnikom. Dokumenti so bili pripravljeni z namenom, da nacionalnim oblastem olajšajo spremljanje oglaševanja in trženja manj zdravih živil otrokom in mladostnikom preko avdiovizualnih medijev in zajemajo tri sklope: spremljanje trženja in oglaševanja živil v vseh medijih, protokol in predloge za spremljanje trženja in oglaševanja živil na televiziji, protokol in predloge za spremljanje oglaševanja in trženja živil preko spletnih medijev.  

Več na povezavi  

Skupni ukrep »Best-ReMap« o preoblikovanju, trženju in javnem naročanju živil

Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition 

Skupina držav članic EU pripravlja skupni ukrep imenovan »Best-ReMap«, ki ga koordinira Slovenija in je sofinanciran s strani Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA) v okviru Zdravstvenega programa Evropske unije. Ukrep bo temeljil predvsem na prilagajanju, širjenju in izvajanju učinkovitih praks na področju preoblikovanja, oglaševanja in javnega naročanja živil. Z izvajanjem aktivnosti na teh področjih želijo države prispevati k povečani ponudbi živil z manj sladkorja, soli, maščob, ki so na voljo na trgih EU.   

Več na povezavi

Pomembnost vloge živilske industrije v času pandemije COVID-19

Covid Puts a Spotlight on the Food Industry’s Role in Obesity, ESG, 2020 

V okviru naložbenih strategij, ki zajemajo okoljsko, socialno in korporativno upravljanje (ESG), je objavljen članek, ki navaja pomembnost vloge živilske industrije pri bolj zdravih odločitvah potrošnikov v času pandemije COVID-19. Raziskave so namreč pokazale, da imajo ljudje s prekomerno telesno težo in debelostjo večjo možnost pojava zapletov ob okužbi z virusom COVID-19 in posledično večjo smrtnosti. Zaradi tega nekatere vlade sprejemajo različne ukrepe, s katerimi želijo zmanjšati oglaševanje živil z višjo vsebnostjo sladkorja, soli, maščob in obenem podjetja spodbuditi k izboljšanju sestave živil.   

Preberite več

Izboljšanje sestave živil in prehrane ljudi

Improving dietary intake and achieving food product improvement, WHO, 2020 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila poročilo z naslovom »Improving dietary intake and achieving food product improvement”, kjer so opisane priložnosti in izzivi za zmanjšanje vsebnosti sladkorja in soli v prehrani ljudi evropske regije WHO. Za lažje izboljšanje sestave živil so v poročilu predstavljene že implementirane prehranske politike in programi Velike Britanije, Izraela, Španije, Portugalske in Nizozemske. 

Preberite več

Zdravje ljudi v letu 2020

Health at a Glance: Europe 2020, OECD, 2020 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropska komisija sta objavili novo poročilo z naslovom »Health at Glance 2020«. V poročilu so predstavljeni ključni kazalniki zdravstvenega stanja prebivalstva in uspešnosti zdravstvenih sistemov. Glavna tema poročila je trenutno stanje pandemije COVID-19, predstavljeni pa so tudi drugi glavni dejavniki tveganja za zdravje (prekomerna telesna teža in debelost, uživanje alkohola in pomanjkanje telesne dejavnosti). 

Preberite več