Strokovne objave v letu 2019

Poročilo »Vodijo brezalkoholne pijače z manj«

Soft drinks are leading with less, FDI, 2019 

Irsko združenje proizvajalcev hrane in pijač Food Drink Ireland je v okviru projekta, ki preučuje prostovoljne pobude za izboljšanje sestave živil, objavilo poročilo z naslovom »Vodijo brezalkoholne pijače z manj«. Irska podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo brezalkoholnih pijač, so na trg postavila inovativne izdelke z znižano vsebnostjo sladkorja. Podatki za obdobje 2005 - 2017 so pokazali, da se je na račun izboljšanja sestave brezalkoholnih pijač zmanjšal vnos sladkorja in energijske vrednosti pri posameznih skupinah ljudi (otroci, mladostniki, odrasli). 

Preberite več

Označevanje živil za potrošnike

Food Labelling for Consumers, EP, 2019 

Objavljena je študija Evropskega parlamenta na temo označevanja živilskih izdelkov za potrošnike. V študiji je omenjena evropska zakonodaja, ki jo morajo upoštevati vse države članice EU. Poudarek je predvsem na zahtevah Uredbe (EU) št1169/2011, ki govori o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Študija izpostavlja tudi, ali trenutne zahteve označevanja živilskih izdelkov prinašajo jasnejše informacije potrošnikom o sestavi živil ter njihovemu vplivu na zdravje.  

Preberite več

Uvedba davka na tobak, alkohol ter sladke pijače

Health Taxes to Save LivesThe Task Force on Fiscal Policy for Health, 2019 

Delovna skupina za fiskalno politiko na področju zdravja se je zbrala v letu 2018, da bi opozorila na vlogo, ki jo imajo fiskalne politike v globalnem dialogu o razvoju, zdravju ter prihodkih. Ugotovili so, da naj bi bile trošarine za tobak, alkohol in sladke pijače bistvenega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki so povezani s spodbujanjem zdravega načina življenja. V kolikor bi vse države povišale trošarine na tobak, alkohol in sladke pijače za 50 % bi po njihovem mnenju lahko preprečili 50 % prezgodnjih smrti.  

Preberite več

Označbe na prednji strani

Beschreibung und Bewertung ausgewählter „front-of-pack“- Nährwertkennzeichnungs-Modelle, MRI, 2019 

Inštitut Maxa Rubnerja v Nemčiji je primerjal 11 različnih shem označevanja živil na prednji strani embalaže, med drugim shemo Nutri-Score, finski simbol srca ter nordijsko ključavnico. Prišli so do zaključka, da je označevanje živil eden izmed načinov, ki lahko vpliva na potrošnikovo izbiro živil ter izboljšanje prehranjevalnih navad potrošnikov. Po mnenju inštituta bi bilo potrebno v Nemčiji uporabiti le eno shemo označevanja živil, saj bi se s tem izognili zmedenosti potrošnikov. Poleg tega bi promocija tovrstne sheme morala potekati skladno z veliko medijsko kampanjo, preko katere bi potrošniki lahko dobili vse potrebne informacije o shemi. Enotna shema bi morala predstavljati tudi pobudo za reformulacijo živilskih izdelkov.  

Preberite več

Strateški okvir EU za preventivno pred kronično nenalezljivim boleznimi

Towards an EU Strategic Framework for the Prevention of Non-communicable Diseases (NCDs), EPHA, ECDA, NCD Alliance, 2019 

V maju so tri nevladne organizacije za javno zdravje (Evropska zveza za javno zdravje (EPHA), Evropska zveza za kronične bolezni (ECDA) ter Zavezništvo za kronične nenalezljive bolezni (NCD)) objavile skupen dokument, s katerim pozivajo k oblikovanju strateškega okvirja EU za preprečevanje kronično nenalezljivih bolezni do leta 2030. Nevladne organizacije v dokumentu tudi predlagajo prednostne naloge ter ukrepe za dosego zastavljenega cilja.  

Preberite več

Smernice za boljšo predstavitev informacij potrošnikom

Recommendations for a better presentation of information to consumersOrganisations which have endorsed these Recommendations,  2019  

 V okviru direktive EU o nepoštenih pogodbenih pogojih, ki je v veljavo stopila 22. julija 2019 je skupina poslovnih združenj EU podala pobudo za pripravo priporočil, ki bodo olajšala predstavitev informacij o živilih potrošnikom. S tem namenom so bile pripravljene smernice, ki opredeljujejo kako pravilno navajati obvezne informacije na embalaži živil, ki bodo v pomoč potrošnikom pri izbiri živil. 

Preberite več

Uvedba davka na izdelke

Health taxes: A primer, WHO, 2019  

 

S strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je bilo objavljeno poročilo, v katerem se zavzemajo za uvedbo davka na izdelke, ki imajo negativen vpliv na zdravje ljudi (sladke pijače, alkohol, tobak in fosilno gorivo). Po mnenju SZO naj bi uvedba davka na sladke pijače pomagala zajeziti debelost, diabetes tipa 2 in bolezni zob. Dokazi kažejo, da naj bi 20-odstotno zvišanje cen tovrstnih živil znižalo porabo sladkih pijač za 20 %. V dokumentu so objavljene tudi države, kjer so ti ukrepi že izvedeni.  


Preberite več

 

Povzetek publikacije Evropske komisije

Initiatives on Nutrition and Physical Activity, EC, 2019 

Evropska komisija je v septembru 2019 objavila posodobljen povzetek publikacije z naslovom »Pobude glede prehrane in telesne dejavnosti«. Nov dokument vključuje informacije o skupnem ukrepu med državami članicami EU ter Evropsko komisijo, ki bo lansiran v prihodnjem letu in katerega cilj je prilagoditi ter implementirati primere dobrih praks s področja izboljšanja sestave živil, marketinga ter javnega naročanja živil. Poleg tega je v dokumentu omenjen tudi projekt Skupnega raziskovalnega središča (JRC) za prepoznavo pobud zmanjšanja pritiskov trženja živil ter zakonodajna omejitev EU glede dovoljene vsebnosti transmaščob v živilih.

Preberite več

Oglaševanje hrane in pijače

Marketing of food, non-alcoholic, and alcoholic beverages, JRC, 2019 

Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je objavilo praktična navodila za podporo državam članicam EU pri zmanjševanju izpostavljenosti otrok in mladostnikov (do 18. leta starosti) oglaševanju hrane in pijače z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja. V poročilu so zajeti tudi kriteriji glede sestave in vsebnosti hranil živil, na podlagi katerih se odloči, če se živilo lahko oglašuje.  

Preberite več