Zapri

Strokovne objave v letu 2017

Sektor brezalkoholnih pijač EU se zavezuje k znižanju dodanega sladkorja za dodatnih 10 %

European soft drinks industry Accelerates sugar reduction to Deliver a further 10% from 2015-2020, UNESDA, 2017   

Evropski sektor brezalkoholnih pijač se zavezuje k znižanju dodanega sladkorja v svojih izdelkih za dodatnih 10 % do leta 2020. Zaveza se bo implementirala po vsej Evropi. Iniciativa je odgovor na spreminjajoče se potrošnikove želje glede vnosa sladkorja in pozive držav članic ter Evropske komisije glede koordiniranega pristopa k reformulaciji in zniževanju vsebnosti sladkorja v izdelkih. Sektor bo za doseganje tega ambicioznega cilja inoviral, reformuliral, uporabljal manjša pakiranja in spodbujal potrošnikovo izbiro pijač z nižjo ali brez energijske vrednosti.  


Preberite več (PDF- 1 , PDF -2 )

Poročilo BEUC na temo oglaševanja znanih in licenčnih medijskih likov

Cartoon characters and foodjust for fun?, BEUC, 2017 


Evropska potrošniška organizacija BEUC je objavila poročilo z naslovom »Cartoon characters and foodjust for fun?« v katerem obravnava področje uporabe znanih likov (maskot) ter licenčnih medijskih likov pri oglaševanju otrokom. V samem dokumentu BEUC poziva živilska podjetja, da prenehajo s tovrstnim oglaševanjem pri živilih z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja. Omejitev oglaševanja bi postavili na starostno mejo do 16. leta. 


Preberite več


Evropski model standarda šolske prehrane

Model EU schoolFoodServiceEurope, 2017  

 

Predstavnik evropskih ponudnikov hrane FoodServiceEurope je objavil smernice z naslovom »Model EU school food standard«. V smernicah so opisana priporočila za ponudnike hrane v šolah za doseganje bolj zdravega šolskega okolja. V smernicah je predstavljen model standarda šolske prehrane, ki narekuje, da je otrokom potrebno v času šolanja zagotoviti raznoliko in pestro hrano, ki jo sestavljajo sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki ter tudi sladki prigrizki. Smernice narekujejo, da mora biti učence vedno na voljo tudi pitna voda. Sladke pijače v osnovnih šolah niso dovoljene, medtem ko so v srednjih šolah na voljo le sladke pijače z nizkoenergijsko vrednostjo.  


Preberite več


Najnovejši podatki o debelosti v letu 2017

Obesity Update 2017, OECD, 2017 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v začetku meseca junija objavila poročilo z naslovom »Obesity Update 2017«. Poročilo povzema zadnje podatke o trendu debelosti v državah OECD. V ZDA je opaziti povišan trend debelosti, medtem ko se ta v Franciji zmanjšuje. Poročilo obravnava še področja uvedbe zakonodajnih in fiskalnih ukrepov v nekaterih državah, označevanja na prednji strani embalaže in omejevanje trženja živil. Opaziti je, da je v številnih državah (npr. v Belgiji, Franciji, na Finskem in Madžarskem) cena živil z visoko vsebnostjo soli, sladkorja in maščob ter sladkih pijač močno narasla. 


Preberite več

Poročilo SZO o napredku implementacije prehranske politike v Evropi

Better food and nutrition in Europe: a progress report monitoring policy implementation in the WHO European Region, WHO, 2017 

 

Poročilo o napredku implementacije Evropskega akcijskega načrta glede hrane in prehranjevanja za obdobje 2015-2020 izvedenega na območju evropske regije SZO in držav članic predstavlja izbrane epidemiološke podatke o prehranjevalnih navadah prebivalstva po vsej regiji in podatke o izvajanju politike spodbujanje zdravega prehranjevanja in preprečevanja debelosti na nacionalni in globalni ravni. Zbrani podatki izhajajo iz odgovorov držav članic na vprašalnik SZO o globalni prehranski politiki. 


Preberite več

 

Pobude za zmanjšanje sladkorja v predelanih živilih

Incentives and disincentives for reducing sugar in manufactured foods, WHO, 2017 

 

SZO je izdala novo poročilo z naslovom: »Incentives and disincentives for reducing sugar in manufactured foods« v katerem ponovno omenja, da v Evropi presežemo priporočen vnos t.i. prostega sladkorja. Navaja, da je največji delež prostega sladkorja zaužijemo preko predelanih živil, kot so pecivo, žitarice za zajtrk in sladke pijače. Na podlagi tega, SZO omenja, da obstaja veliko možnosti in načinov za zmanjšanje vsebnosti prostega sladkorja v teh živilih. 


Preberite več


Dobre prakse izvajanja telesne dejavnosti na delovnem mestu

Physical Activity at the Workplace: Literature review and best practice case studies, EC, 2017 

 

Nezadostna telesna dejavnost ostaja pomemben družbeni problem. V letu 2014 je bilo telesno nedejavnih več kot 59 % ljudi v Evropi. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), naj bi nezadostna telesna dejavnost predstavljala četrti vodilni dejavnik tveganja za umrljivost ljudi v Evropi.  Ugotovili so tudi, da obstaja vedno več dokazov o tem, da ima telesna dejavnost na delovnem mestu pozitivne učinke na splošno aktivnost prebivalstva. S tem namenom so želeli z raziskavo ugotoviti primere dobrih praks promocije telesne dejavnosti na delovnem mestu.  


Preberite več