Dan papirništva

 

 

Informacije

 

Informacije o 26. Dnevu slovenskega papirništva ter informacije v zvezi s sponzorstvi:

Petra Prebil Bašin, Sabina Alagić
GZS, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
Dimičeva ulica 13, SI–1000 Ljubljana

T: 01 58 98 304 / 274
E-naslov: sabina.alagic@gzs.si; petra.prebil.basin@gzs.si 

Informacije o strokovnem programu 49. Mednarodnega letnega simpozija DITP:

Marko Jagodič, 
DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
Bogišičeva 8, SI–1001 Ljubljana, Slovenija

T: 01 200 28 32
E-naslov:  ditp@icp-lj.si

Informacije v zvezi z registracijo, plačilom ter dodatno opremo razstavljalcev:

Petra Prebil Bašin, Sabina Alagić
GZS, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
Dimičeva ulica 13, SI–1000 Ljubljana

T: 01 58 98 304 / 274
E-naslov: sabina.alagic@gzs.sipetra.prebil.basin@gzs.si