Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije

 

Društvo inženirjev in 

tehnikov papirništva