Dan papirništva

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

 

Društvo inženirjev in 

tehnikov papirništva