Prijava

Prijava je obvezna za vse udeležence in sponzorje dogodka.

Za dodatne informacije glede prijave prosimo kontaktirajte: 

Barbara Zacirkovnik
Zavod Emendo Gavce
Gavce 28, SI - 3327 Šmartno ob Paki
T: 031 395 888
E-naslov: barbara@emendo.si

Petra Prebil Bašin
GZS, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
Dimičeva ulica 13, SI–1000 Ljubljana
T: 01 58 98 273 / 274
E-naslov: papirnistvo@gzs.si  petra.prebil.basin@gzs.si