22. Dan slovenskega papirništva in 45. Mednarodni letni simpozij DITP bosta potekala pod naslovom:

Papir v digitalni dobi.

Papir je simbol trajnosti in papirna industrija je zgled trajnostnega delovanja.
Uvaja vse več elementov krožnega gospodarjenja in je odprta za novosti.

V času digitalne transformacije so spremembe postale vsakdan, zato se bomo seznanili z nekaterimi novostmi v panogi in okolju: novimi razmerami na trgih surovin in energentov, potrebami po izboljševanju snovne in energetske učinkovitosti, novimi prodajnimi potmi in novimi potrošniškimi navadami  ter spremembami v širšem okolju, ki smo jim priča ter sooblikujejo tudi prihodnost papirne in papirno predelovalne industrije.