24. Dan slovenskega papirništva in 47. Mednarodni letni simpozij DITP bosta potekala pod naslovom:

Naša stran papirja.

Papirna industrija se spreminja, prilagaja in razvija skladno z aktualnimi in na dolgi rok edino okoljsko sprejemljivimi  usmeritvami.

Papirna dejavnost je tradicionalna, a je v tempu časa ves čas posodabljala svoje procese in resurse, v skladu s smernicami razvoja celotne družbe. Dosegla je neslutene rezultate na področju rabe in čiščenja voda, surovin in drugih polnil, obdelave papirjev in kartonov ter rabe energije. Danes stremi k čim večji energetski in snovni ter posredno okoljski učinkovitosti svojega delovanja. 

Letos se bo Mednarodno srečanje slovenskega papirništva  še bolj ozrlo na »našo stran papirja«, kjer se za priljubljenimi papirji in papirnimi izdelki skriva »znanost« proizvodnje papirja in izdelkov iz njega, ki terja specialna znanja, izkušnje in kompetence. Novi okoljski cilji in drugi, tudi epidemiološki, izzivi terjajo nadaljnje raziskave in razvoj v smeri krožnega gospodarjenja, umne rabe virov in energentov ter nove načine rabe produktov.