21. Dan slovenskega papirništva in 44. Mednarodni letni simpozij DITP bosta potekala pod naslovom:

Sodelujemo. Mrežimo. Sooblikujemo... Prihodnost.

Papir je simbol trajnosti in papirna industrija je zgled trajnostnega delovanja. Uvaja vse več elementov krožnega gospodarjenja in je odprta za novosti.

SODELUJEMO… spremenjene razmere na trgu, digitalizacija, nove potrošniške navade ter novi načini ustvarjanja dodane vrednosti vodijo podjetja k sodelovanju, ki je več kot le to.  Gre za sodelovanje z namenom ustvarjanja skupne prihodnosti.

MREŽIMO… papirna panoga se povezuje: tako znotraj verige vrednosti, s svojimi dobavitelji, kot tudi s partnerji iz drugih dejavnosti, da se ustvarijo pogoji za skupno prihodnost papirja in sorodnih izdelkov.

SOOBLIKUJEMO… s svojim sodelovanjem in povezovanjem sooblikujemo, spreminjamo in razvijamo nove stvari, nove načine delovanja, nove postopke, ...

PRIHODNOST… da, želimo poiskati nove poti za uresničevanje skupne prihodnosti in nadaljnje pisanje zgodovine papirja.

Letošnja podoba dogodka  grafično ponazarja letošnji naslov dogodka: "Sodelujemo. Mrežimo. Sooblikujemo... Prihodnost." Po eni strani se zavedamo trajnosti surovinske baze, ki je obnovljiva, rastoča in jo je možno večkrat reciklirati, hkrati pa je in bo zaradi vseh teh lastnosti interesantna tudi drugim industrijskim dejavnostim. V ospredju je povezovanje, mreženje, sodelovanje z različnimi deležniki kot nujna surovina za snovanje prihodnosti. Podoba jasno kaže, da gre za papirno in papirno predelovalno industrijo, ki sta na nek način veja kemijske industrije. Kemija je neizbežni del procesa proizvodnje papirja in obdelave papirja že danes, z njeno pomočjo pa si nadejamo še naprej snovati prihodnost, morda z novimi partnerji, novimi postopki…  

Programska knjižica >>>