Dan papirništva

DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva

Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (DITP) je bilo na pobudo prof. Boža Igliča ustanovljeno v letu 1971. Člani društva DITP so tehniki in inženirji, ki so zaposleni v slovenski papirni industriji. Aktualni predsednik DITP je direktor Papirnice Vevče Proizvodnja d.o.o., g. Marko Jagodič.

Društvo je vse od svoje ustanovitve aktivno na naslednjih področjih:

  1. DITP vsako leto organizira mednarodni strokovni simpozij, ki se že tradicionalno odvija v mesecu novembru. Simpozij si je s svojim visokim strokovnim nivojem pridobil velik ugled in priznanje v srednjeevropskem prostoru.
  2. DITP je skupaj z Inštitutom za celulozo in papir ter Gospodarsko zbornico Slovenije izdajatelj strokovne revije PAPIR, ki izhaja dvakrat letno. Revija PAPIR poleg strokovnih člankov obvešča svoje bralce o aktualnih dogajanjih in ostalih zanimivostih v papirni industriji.
  3. DITP vsako leto organizira za svoje člane ekskurzije v tovarne papirja in kartona predvsem v evropskem prostoru in tako prispeva k dodatnemu informiranju in izobraževanju tehničnega kadra v slovenskih papirnicah.

 

Organi društva so:

  1. Upravni odbor, ki ima voljenega predsednika z vsakokratnim 4-letnim mandatom ter člane, ki so delegirani iz vseh papirnic. UO se sestaja večkrat letno. 
  2. Občni zbor društva, ki se sestaja po potrebi.