Dan papirništva

25. Dan slovenskega papirništva

Sreda, 14. september 2022

09:00

OTVORITEV DOGODKA

09:15 

KAJ SE JE PAPIRNA INDUSTRIJA NAUČILA V ZADNJIH TREH LETIH?
Leopold Povše, predsednik Upravnega odbora Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS

Covidno leto 2020 je bilo preizkus za odzivnost, vzdržljivost in iznajdljivost. Rodili so se mnogi novi projekti, novi pristopi, novi prodajni  in komunikacijski kanali. Leto 2021 je na krilih epidemije povzročilo veliko rast cen celuloze, energentov, prevozov ter emisijskih kuponov. Investicije so nuja...V leto 2022 smo vstopili polni pričakovanj o koncu energetske krize, pa je prišla vojna v Ukrajini z vsemi svojimi posledicami... 

09:35

POGLED NA SVETOVNO EKONOMIJO
red. prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Svet, Evropa, Slovenija smo v resnično turbulentnem času. Rekordno visoke cene surovin in energentov, motene dobavne verige, inflacija, povečano tveganje, protikoronski ukrepi in novi izbruhi epidemije, vojna...
Kako to vpliva na domače in tuje poslovno okolje?

10:10

SVEŽE IZ BRUSLJA
Jori Ringman, direktor združenja CEPI - Evropska konfederacija proizvajalcev papirja in kartona

Sveženj nove zakonodaje ""Pripravljeni na 55, ambiciozna smer razvoja do leta 2050, dostop do razvojno raziskovalnih in investicijskih sredstev, Taksonomija, CBAM mehanizem...

10:30

BIORAFINERIJE kot OSNOVA ZA PREHOD V KROŽNO BIOEKONOMIJO
Willem Sederel, Vangard Initiative, predsednik uprave, Circular Biobased Delta

Biorafinerije so ključen element biogospodarstva, ki zasleduje smer krožnega gospodarstva. Biorafinerije povezujejo tehnologije, ki so nujne za pretvorbo biološkega materiala v različne produkte...

10:55

PODELITEV PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE ZAKLJUČNO DELO S PODROČJA PAPIRNIŠTVA IN SORODNIH VED
Petra Prebil Bašin, direktorica Združenja papirne in papirno predelovalne dejavnosti pri GZS

Že 26. leto zapored bomo tudi letos podelili priznanje za najboljše zaključno delo na področju papirništva in sorodnih ved.

11:00

Odmor za kavico in mreženje
Sponzor: Telfex pro d.o.o.

11:45

VARNOST pri delu ... pomembnejša kot je kdaj bila
Srečko Kvartuh - skrbnik za varnost in zdravje pri delu

Če kdaj, je varnost in zdravje pri delu ZDAJ izjemnega pomena za vsakega posameznika kot za kolektiv.

12:10

TRENDI V POTROŠNIŠTVU IN EMBALAŽI
Michal Zawistowski, generalni direktor DS Smith Slovenija

DS Smith kot veliki igralec na papirnem in papirno predelovalnem področju ne le spremlja zakonodajne trende in spremembe, ukvarja se tudi s kreiranjem novih možnostim spremljanjem in kreiranjem novih potrošnikovih navad ter poučevanja potrošnikov o potrebni preusmeritvi v zeleno in trajnostno...

 12:30

PREDSTAVITEV PROJEKTA CIP
Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana

Krožna uporaba neizkoriščene, zavržene, odpadne biomase za proizvodnjo papirja in trajnostno ter inovativno oblikovanje papirnih izdelkov.

12:45

Papir ZDAJ - O VSEH IZZIVIH današnjega časa za PAPIRNO in PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO
Sodelujejo: Predstavniki MOP, MGRT, MZI, ICP in papirne industrije
Moderira: Goran Novković

Razvojni preskok, dostop do sredstev, zakonodajni trendi in pritiski, zaprtje TEŠ 6 in energetska prihodnost energetsko intenzivnih podjetij, samooskrba, od ponovne uporabe in recikliranja do zmanjšanja količin, razcvet uporabe plastike med epidemijo in še kaj.

13:50

Odmor za kosilo
Sponzor: Andritz AG

15:30

Vrhunec dneva: KAKO SMO PREŽIVELI ZADNJI DVE LETI V PODJETJIH?
Moderira: Goran Novković

Okrogla miza z direktorji papirnic in večjimi papirno predelovalnih podjetij, ki poročajo o dogodkih minulih dveh let.
Sodelujejo: Stevan Lomić, Paloma; Janez Gale, Goričane; Leopold Povše, Radečepapir Nova; Milena Resnik, Vipap Videm Krško; Michael Petschacher, MM Količevo; Marko Jagodič, Papirnica Vevče in Michal Zawistowski, DS Smith Slovenia

16:30

Zaključek 25. Dneva slovenskega papirništva

 

 Odmor za kavo

17:00

50 LET DRUŠTVA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV PAPIRNIŠTVA SLOVENIJE
Športno družabni program

Jamski dvorec, dvorana Luka Čeča

19:30

VEČERJA in zabava z DJ Krmpy-jem
Jamski dvorec, dvorana Luka Čeča

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.