Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

 

Odnosi – zaupanje in komunikacija skozi različne načine dela

Odnosi v družini in seveda tudi najširše v družbi so bili v času epidemije velikokrat hudo prizadeti zaradi nekaterih zakonitosti dojemanja in vedenja ljudi v izolaciji. Vsako vedenja pa seveda sproža reakcije in kar porušimo v kontekstu razvoja odnosov, je treba ponovno zgraditi. Zaupanje, skupna kohezivnost in klima tako v domačem, družinskem okolju in še posebno v delovnem okolju bo precej na preizkušnji. Potrebne bodo korenite intervence na področju organizacijske kulture v podjetjih, če bomo želeli stanje izboljšati. Seveda pa se je mogoče iz krize tudi marsičesa naučiti za vnaprej. Pogledali bomo tudi, kaj so prednosti, ki so se skozi delo v izolaciji izkazale in kako združiti najboljše iz obeh izkušenj. Pri tem je ključna vloga vodij in organizacij, da gradijo zdrave odnose, ki temeljijo na zaupanju. Podrobno si bomo pogledali tudi, na čem organizacijska kultura sloni in kako se gradi, da bodo vsi zaposleni zjutraj vstali in se z veseljem lotili dela, pa naj bo to od doma ali v pisarni.


Sklop webinarjev o psihosocialni podpori zaposlenim in delodajalcem v času epidemije:

22.5.: Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

 

Predavatelja:

dr. Matej Tušak

Matej Tušak, doktor psihologije, je od leta 1992 zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje različne predmete s področja psihologije. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in v tujini. Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih in tujih športnikov. Kot športni psiholog je aktivno sodeloval na številnih prvenstvih in petih Olimpijskih igrah. Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 450 člankih, knjigah in drugih publikacijah. Bil je predsednik sekcije za psihologijo športa, član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, član Sport Psychology Council, član odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem Komiteju Slovenije, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA idr. Je vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport ter predstojnik Katedre za družboslovne in humanistične vede v športu. Dela tudi kot psihoterapevt. Aktiven je na področju raziskovalnega dela, kjer sodeluje z mnogimi tujimi raziskovalci. V zadnjih letih je bil vodja ali aktivni sodelavec pri 18 raziskovalnih projektih. V zadnjem času predava in svetuje v mnogih šolah, domačih in tujih podjetjih, je član mednarodnega tima za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje stres, šport, zdravje in psihologijo. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije. Izvaja usposabljanja na delovnem mestu, merjenja in spreminjanje organizacijske kulture, poslovne coachinge, sodeluje pri prenovah poslovnih procesov, izvaja selekcijo kadrov idr.

Tina Kastelic

Tekom študija psihologije se je usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje sem nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Je specializantka organizacijske transakcijske analize, opravljen ima Trening trenerjev, osnovo medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Ima številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih se je specializirala za kompleksne kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog, ipd.). Izvaja tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin in coachinge. 2016 – 2018 je bila v vlogi HR partnerja za celotno orodjarstvo, od 2017 dalje pa je tudi HR partner za SRIP materiale, tovarne prihodnosti in krožno gospodarstvo. Z letom 2019 je postala tudi HR partner za IKT.

Fotogalerija