Arhiv: #internacionalizacija: BREXIT- koristne informacije in povezave

1. 2. 2020 je Združeno kraljestvo (Velike Britanije in Severne Irske ZK) izstopilo iz EU in je postalo t. i. »tretja država«, t. j. država, ki ni država članica EU. Od 1. 1. 2021 ZK ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je za blago, ki se pošilja ali prihaja iz ZK, potrebno izvesti carinske formalnosti.

Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegla dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini. V trgovini med EU in ZK za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot. Informacije o različnih področjih poslovanja med EU in ZK boste našli na za to namenjenih spletnih straneh:  

 Za začasni izvoz blaga v ZK se priporoča uporaba ATA zvezka, ki jih izdajajo na Gospodarski zbornici Slovenije.
Več >>>

 Bodite pozorni, če boste carinske postopke začeli v letu 2020 in se bodo zaključili v naslednjem letu! V tem primeru priporočamo uporabo ATA zvezka v primerih začasnega uvoza blaga.
Za pridobitev carinskih ugodnosti je treba dokazati preferencialno poreklo blaga.

Lahko pa na Gospodarski zbornici Slovenije pridobite tudi Potrdilo o poreklu blaga. Več >>> 
Dokazila o poreklu blaga, za blago po poreklu iz ZK, se bo od 1. 1. 2021 smatralo, da gre za blago po poreklu iz tretje države in ne bo možno navesti kot poreklo blaga EU.

Glede licenc in dovolilnic za mednarodni prevoz blaga velja Uredba, ki do sprejetja trgovinskega sporazuma med ZK in EU oz. najkasneje od 30.6.2021 omogoča prevoze blaga po starem sistemu. Upoštevajte možnost omejitev prevozov iz Italije v ZK!

Informacijo je pripravil oddelek Javne listine GZS

Koristne povezave:

- BREXIT - EU - UK Relation

- BREXIT - Moving goods (through Roll on Roll off ports), 23 Dec. 2020

- BREXIT - Useful links

- BREXIT - End of the transition period- useful links

- BREXIT - Detached workers

Informacijo je pripravil Center za mednarodno poslovanje (CEMP) GZS

 

 

Fotogalerija