Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Potrdilo o poreklu blaga

  (angl. Certificate of Origin)   
                

   

  Vabljeni: 12. 6. 2024: POREKLO BLAGA, v živo na CPU-GZS


  Gospodarska zbornica Slovenija je članica Mednarodne akreditacijske verige za potrdila o poreklu blaga (International Certificat of Origin Global Accreditation Chain) in je tako mednarodno akreditirana za izdajo potrdil o poreklu blaga.  Obrazci Potrdila o poreklu blaga vključujejo mednarodni znak kakovosti ICC/CO.  


  Uporaba in namen potrdil o poreklu blaga

  Potrdilo o poreklu blaga (angl. Certificate of Origin) je dokument, ki določa poreklo blaga in je ključen dejavnik pri izvajanju ukrepov trgovinske politike. Ali je potrdilo o poreklu blaga potrebno ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov: kam se blago izvaža, vrsta blaga, zahteve bank ali finančnih institucij vpletenih v izvozni postopek itd. Obveznost izvoznika je, da pred sklenitvijo posla pridobi informacije, ali je v državi uvoza potrebno potrdilo o poreklu blaga in morebitne druge zahteve države uvoza, kot je npr. izvozna faktura ali drug dokument, overjen s strani gospodarske zbornice. 

   Potrdilo o poreklu blaga se izda za posamezno pošiljko in praviloma spremlja blago. Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev porekla. 

   Od leta 1923, ko je bila na Ženevski konvenciji (kasneje Kjotska konvencija) sprejet dogovor o poenostavitvi carinskih formalnosti, v večini držav sveta potrdila o poreklu blaga izdajajo zbornice.

   Vsi podpisi in žigi pooblaščenih izdajateljev s strani GZS so deponirani pri okoli 80 tujih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v Sloveniji in slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v tujini ter pri Mednarodni trgovinski zbornici.   

  Kriterija za določitev porekla blaga

  • Za blago, v celoti pridobljeno v posamezni državi se šteje, da ima poreklo navedene države.
  • Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo se šteje, da ima poreklo države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

  Več > > >

  Dokazila o nepreferencialnem poreklu blaga

   Potrdilo o poreklu blaga se izda, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katero se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla.

  Potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati vse podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo, in morajo nedvomno dokazovati, da ima tako blago poreklo določene države. V potrdilih o poreklu blaga se lahko potrjuje, da je blago po poreklu iz Evropske Unije, države članice Unije ali tretje države. 

  Obrazec potrdilo o poreklu blaga

  Oblika obrazca potrdila o poreklu blaga je določena z zakonom. Sestavljen iz treh listov formata A4:

  • izvirnik: za končnega uvoznika,
  • kopija: za vlagatelja, izvoznika in
  • zahtevek: za GZS, v primeru ročne izdaje potrdila. 

  Postopek pridobitve potrdila o poreklu blaga

  Izdaja Potrdila o poreklu blaga poteka preko  spletne aplikacije essCert
  Navodila za uporabo aplikacije essCert.

  Kje dobim potrdilo o poreklu blaga?

  Gospodarska zbornica Slovenije izdaja potrdila o poreklu blaga v oddelku Javne listine  v Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah.Kranj, Dravograd, Krško, Postojna, Zagorje ob Savi, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Koper, Celje, Velenje, Maribor. Storitev vključuje nakup obrazca, potrditev le tega in svetovanje.
  Cena storitve je navedena v 
  Ceniku . 

  Koliko časa traja postopek?

  E-vloge so rešene v najkrajšem možnem času.
  Zbornice rešujejo vloge v času svojih uradnih ur oz.
  v običajnem delovnem času. Postopek je rešen v dnevu prejema popolne vloge, običajno v manj kot 30 minutah.

   

  Obvezne priloge 

  1.     Garantna izjava 
  2.     Izvozna faktura.
  3.     Dokazilo o poreklu blaga.

   

  Potrdila o poreklu: 10 let mednarodnega znaka kakovosti, članek v reviji Glas gospodarstva, junij 2023

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/