Grozd pametne tovarne

Članstvo v grozdu pametne tovarne


Grozd Pametne tovarne je del SRIP-a Tovarne prihodnosti, zato je vsak član grozda, tudi član SRIP-a ToP. Članarina v SRIP-u ToP oz. Grozdu Pametne tovarne  je naložba, ki vam prinaša naslednje storitve:

·         Načrtovanje internacionalizacije (krepitev mednarodnega sodelovanja, skupnih naložb…).

·         Vključevanje v mednarodne konzorcije in ključna mednarodna in domača stanovska združenja ter zastopanje interesov članov.

·         Spodbujanje partnerstev, poslovnih modelov z namenom vključevanja v mednarodne verige vrednosti in krepitev sodelovanja v različnih programih in iniciativah v EU in globalno…).

·         Oblikovanje referenčne arhitekture Pametne tovarne

·         Pomoč članicam pri zaščiti industrijske lastnine.

·         Priprava primerjalnih analiz različnih platform Industrije 4.0 in uporabnosti metod umetne inteligence

·         Razvoj človeških virov in kompetenc zaposlenih.

·         Izvedba delavnic in izobraževanja na temo Pametnih tovarn

·         Promocija dosežkov članic na družbenih omrežjih, spletni strani, konferencah in prireditvah in v sklopu akcij promocije slovenskega gospodarstva (GZS, gospodarska diplomacija, državniški obiski).

·         Zagotavljanje osnovnih promocijskih in informativnih vsebin za člane grozd-a Pametne tovarne