Grozd pametne tovarne
Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. S4 je strategija za krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti in rast novih in hitro rastočih industrij oziroma podjetij.

Cilji S4:

  1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega;
  2. Izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije;
  3. Dvig podjetniške aktivnosti.

​S4 opredeljuje tri prioritetne stebre in devet področij uporabe s fokusnimi področji in tehnologijami:


I. Digitalno:

I.1 Pametna mesta in skupnosti;

I.2 Pametne stavbe in dom z lesno verigo;

II. Krožno:

II.1 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo;

II.2 Trajnostna hrana;

II.3 Trajnostni turizem;

III. (S)Industrija 4.0:

III.1 Tovarne prihodnosti;

III.2 Zdravje-medicina;

III.3 Mobilnost;

III.4. Materiali kot končni produkti.

Predstavitev strategije pametne specializacije S4 (SVRK) je dostopna v pripetem dokumentu pdf. 
Več informacij najdete na tej spletni strani.