Grozd pametne tovarne

Dan najboljše prakse 2021

DNP 2021 - Prva najava program Put your preheader text here

Vabljeni na spletno konferenco

»Dan najboljše prakse«

Digitalni lean v proizvodnji

1. oktober 2021

Namen konference:

Letos praznujemo jubilejno, 10. obletnico konference Dan najboljše prakse v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Tokratna konferenca je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje napak ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano vrednost.

 

Namenjena je strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v procese nenehnega izboljševanja na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in dobavnih poti.

Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav - SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornost. 

 

Grozd Pametne tovarne: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti SRIP ToP (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti). Glavni namen grozda je povezovanje potencialov za celovito preobrazbo slovenskih podjetij v smeri Industrije 4.0.

Več o programu

Prijava

Webinar The Sustainable Product Initiative and EU Digital Product Passport

Vljudno vabljeni na Orgalim Webinar na temo EU pobude o trajnostnih izdelkih in digitalnem potnem listu izdelka, ki bo potekal 29. junija med 10.00-11.30. 

Program (dogodek bo potekal v angleškem jeziku):

With upcoming legislative changes on the horizon, it is crucial to stay informed of any changes that will directly impact your businesses. The introduction of the Sustainable Products legislative Initiative (SPI) will increase information requirements and establish a Digital Product Passport (DPP) that gathers data on a product along its value chain.

We invite you to observe a policy exchange between European Commission representatives and industry experts who will reflect on the SPI and DPP proposals. The participants will discuss the proposals and their impact on Europe’s technology industries in terms of opportunities, challenges, and next steps moving forward.

Moderated by Stéphanie Mittelham, Manager Energy and Environment, Orgalim, the discussion will count on the presence of  Paola Zanetti, Senior Expert – Legal Officer and Michele Galatola, Policy Officer, DG GROW, European Commission and several representatives from our industries, including:

Dr. Benedikt Brenken, Director R-Cycle Initiative

- Louise Bünemann, Vice-Chair Orgalim Environmental Sustainability Working Group; Senior Adviser at Danish Industries

- Jesper Jerlang, Standardization Manager, Danfoss Drives A/S

- Kati Palomaa, Manager Sustainability and Analytics, Konecranes Global Corporation

- Prof. Dr. Dieter Wegener, Chairman of ZVEI Industrie 4.0 Management Circle

Vljudno vabljeni k prijavi in registraciji tukaj >>> 

Industrijski forum IRT 2021

Obveščamo vas, da bo 21. in 22. junija potekal Industrijski forum IRT 2021 v spletni obliki. 

To je dogodek industrije za industrijo, na katerem nastopajo tudi nekateri  člani in podjetja SRIP ToP, tako v poslovnem kot tudi v strokovnem delu. Forum je namenjen izmenjavanju znanja in izkušenj med predstavniki industrije, predstavitvi novosti, inovacij in inovativnih rešitev.

Priporočamo vam ogled poslovnih vsebin in predavanj na spletni strani dogodka >>

 

Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov

Sistemska ureditev in spodbujanje sodelovanja med inštitucijami sta nujna za preboj in doseganje ambicioznih razvojnih ciljev Slovenije

Nekaj manj kot 60 udeležencev se je udeležilo spletnega dogodka Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov, ki je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, SRIP Tovarne prihodnosti, KOC Tovarne prihodnosti in partnerjev projekta Munera3 potekal 11. junija 2021. Dogodek je bil namenjen pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov, obravnavani so bili izzivi in priložnosti sodelovanja z namenom zagotavljanja ustrezno opremljenega kadra za prihodnje izzive skozi perspektivo industrije 4.0 in tovarn prihodnosti.

Direktor SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), Rudi Panjtar, je v uvodnem nagovoru poudaril, da je SRIP ToP v akcijskem načrtu dal zavezo, da bo pomagal industriji pri krpanju kadrovske vrzeli, ki jo podjetja občutijo pri pridobivanju ustreznih kadrov za svoje potrebe. Pri prehodu v Industrijo 4.0 je nadvse pomembna uporaba prebojnih tehnologij, pri čemer je ena od poglavitnih težav pomanjkanje strokovnjakov z ustreznimi znanji. Uradne izobraževalne ustanove prepočasi vpeljujejo nove tehnologije v svoje kurikulume ter ustvarijo premalo kadrov, ki bi zapolnili vrzel v času, ki je na voljo za transformacijo. World Manufacturing Foundation, katerega član je tudi SRIP ToP, je podal nekaj postulatov o tem, kaj bo v bližnji prihodnosti potrebno narediti, da bomo konkurenčni: ponudba vseživljenjskega izobraževanja, investicija podjetij v vseživljenjsko učenje, vključevanje delavcev k sooblikovanju usposabljanj, sprejeti politike za spodbujanje vseživljenjskega učenja, navduševanje za poklicne smeri tehničnih strok in proizvodnje, dodatno izobraževanje učiteljskega kadra in uporaba digitalnih vsebin za izobraževanje.

Gospodarska zbornica Slovenije izvaja aktivnosti na področju napovedovanja potreb po kompetencah, ki jih bodo potrebovala podjetja za prehod v Industrijo 4.0 in jih bo potrebno za dosego ciljev prenesti v izobraževalni sistem. Ines Gergorić, Vodja odbora za človeške vire SRIP ToP, je predstavila različne aktivnosti, ki se izvajajo na GZS. Poudarek je predvsem na povezovanju s podjetji, inštitucijami znanja, eksperti, izobraževalnim sistemom in tudi z državo, s temi aktivnostmi pa skušajo o potrebnosti prehoda v I4.0 ozaveščati direktorje, kadrovske službe ter strokovnjake v podjetjih. Sodelujejo tudi na področju poklicev in karierne orientacije. Cilj je zapolniti razkorak med stanjem, ki ga zaznavajo ter med potrebno usposobljenostjo zaposlenih, pri tem pa se moramo zavedati, da bo del znanja moral potekati tudi skozi usposabljanja, ki jih bodo morala zagotavljati podjetja za svoje zaposlene, le povezovanje enega in drugega pa bo prineslo uspešen prehod v Industrijo 4.0.

Adrijana Hodak, vodja Medpodjetnega izobraževalnega centra Nova Gorica je predstavila projekt Munera 3, iniciativo, ki združuje 86 partnerjev, vključene so tudi šole iz celotne Slovenije. V izobraževalne vsebine projekta so vključeni zaposleni, samozaposleni ter tisti, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije, prekvalifikacije ali pa višjo stopnjo izobrazbe. V sklopu projekta je potrjenih 281 programov, od teh jih je bilo največ na področju storitev, sledijo povezava z digitalizacijo, tehnika in biotehnika. V okviru projekta so izvedli anketo s 450 podjetji glede potreb po znanju, ki jih imajo: na prvem mestu je bila potreba po digitalizaciji in umetni inteligenci, sledijo pametna proizvodnja, internet stvari, programiranje robotov, zelena delovna mesta in digitalni marketing. Cilj Munere 3 je vzpostavitev mreže kakovostnih strokovnjakov, predavateljev iz raziskovalno-izobraževalne sfere, poglobiti želijo sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno sfero ter vzpostaviti zaupanje, ki bo prineslo kakovostna izobraževanja na področju vseživljenjskega izobraževanja.

Kompetenčni center Tovarne prihodnosti (KOC ToP) združuje znanstveni in pedagoški potencial Inštituta Jožef Stefan ter okoliških raziskovalnih inštitucij s partnerji, s katerimi je povezana Mednarodna podiplomska šola (MPŠ). Njegov vodja, Aleksander Zidanšek je poudaril, da se pri prehodu v Industrijo 4.0 osredotočajo na zeleno, digitalno, povezovalno, vključujoče, torej to, kar podjetja potrebujejo za konkurenčno prednost na svetovnem trgu. Četrta industrijska revolucija predstavlja konvergenco fizičnega, biološkega in digitalnega, poteka revolucija pameti, v ospredju so digitalna podjetja, zato je še toliko bolj pomembno, da podjetja sedaj sprejmejo nove tehnologije in nov način razmišljanja ter se osredotočijo na kompetence prihodnosti. V KOC ToP-u so identificirali nekaj kompetenc, ki so najbolj zanimive za njihove člane: digitalizacija, avtomatizacija, umetna inteligenca in kompetence vodenja in upravljanja, kar je zelo pomembno za konkurenčnost na trgu. Načrtujejo model kompetenc, ki jih izvajajo skozi svoje aktivnosti, pripravljajo ekspertni sistem za sistematično sledenje in izboljševanje kompetenc, izvajanje zanimivih delavnic na temo vodenja Tovarn prihodnosti ter drugih pomembnih izobraževanj za izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetjih ter tudi specialistično izobraževanje za tovarne prihodnosti, kjer bodo udeležence praktično izobrazili o novih tehnologijah in reševanju tehnoloških izzivov.

Alojzij Kokalj, vodja Medpodjetnega izobraževalnega centra Škofja Loka in Miha Tomec, direktor kadrovsko pravne službe LTH Casting d.o.o. sta predstavila primer dobre prakse v skupnem predavanju z naslovom Odgovorno sodelovanje – ključ do zaupanja in rezultatov. V Šolskem centru Škofja Loka (ŠCŠL) je za sodelovanje s podjetji predvsem zadolžen Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), kjer si zaradi razvoja tehnologij in realnih potreb na trgu dela prizadevajo za nenehen razvoj kulture sodelovanja s podjetji in tudi drugimi partnerji, zato pri njih poteka več različnih oblik izobraževanja. Miha Tomec, predstavnik podjetja LTH Casting je predstavil razloge za sodelovanje z MIC-om: zaradi strukturne neskladnosti na trgu dela se soočajo s pomanjkanjem zanimanja za poklicne šole, zato vidijo sodelovanje s šolami bistveno za pridobivanje in vzgojo tehničnega kadra. V podjetju si s pomočjo štipendiranja zagotavljajo dovolj visok priliv tehničnega kadra. V velikem obsegu so uvedli tudi program vajeništva, program je zasnovan praktično po meri podjetja, saj dijaki kar pol kurikuluma opravijo pri njih v podjetju, kar jim uspeva z odlično podporo ŠCŠL in GZS pri izvajanju programa. Za predstavitev delovnega okolja so v Orodjarstvu trata postavili tudi učni center, kjer vajencem omogočajo praktični del šolanja, na voljo sta jim tudi dva mentorja. Poteka tudi program za dvig poklicnih kompetenc učiteljev, katerega temeljni namen je osvežitev aktualnega tehnološkega znanja učiteljev. Podjetja so izkazala potrebo po večji fleksibilnosti v sistemu izobraževanja.


 

Na okrogli mizi so različni deležniki povedali svoje videnje povezovanja med institucijami z namenom razvoja človeških virov za prihodnost, s katerimi izzivi se soočajo in kje vidijo priložnosti za bolj učinkovito povezovanje.

Okroglo mizo je otvorila Ema Perme z Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Poudarila je pomen povezovanja med posameznimi resorji na različnih ministrstvih, saj je za določene strategije in politike običajno vključenih veliko število organizacijskih enot na ministrstvih. Pričakovanja glede strateških naporov so velika, a so na državni ravni premiki težji in daljši.

Ključno sporočilo dogodka je po mnenju Gorazda Jenka, vodje Sektorja za koordinacijo pametne specializacije, SVRK, da obstaja želja po sodelovanju na terenu, ki od spodaj navzgor spodbuja sodelovanje inštitucij tudi na ravni države. Snovalci Slovenske strategije pametne specializacije so vedno poudarjali nujnost preseganja silosnega pristopa, saj je bil SVRK eden od prvih v Evropi, ki je v strategijo pametne specializacije vključil področje vlaganja v razvoj človeških virov (po celotni vertikali). Sogovornik hkrati priznava, da obstaja na tem področju še prostor za izboljšave. Izpostavil je tudi vzpostavitev karierne platforme, ki je v pripravi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Janez Damjan, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je izpostavil velik izziv kako nove tehnologije in industrijo 4.0 približati mladim. Pri tem je ključno, da se osredotočimo tudi na učitelje, da bodo le-ti pridobili ustrezno znanje in spodbude za dobro opravljanje svojega dela. Sodelovanje je potrebno uveljaviti kot normo, kot interes, tako pomembna sestavina uspeha ne sme biti prepuščena samo entuziazmu posameznikov. Seveda podpira dobre primere sodelovanje, a se stvari po njegovem mnenju premikajo prepočasi.

Vodja oddelka HR pri podjetju Cosylab, Janja Hren, je izpostavila nujnost medsebojnega povezovanja, a poudarila tudi pomen sodelovanja na sistemski ravni. Trenutno se povezujejo na lastno iniciativo, parcialno, problem je predvsem pri pridobivanju ustreznih tehničnih kadrov. Za splošno vzdržnost bi potrebovali pomoč pri zagotoviti kadrov, tudi na področju tujih visokotehnoloških kadrov.

Direktor podjetja Lotrič meroslovje, Marko Lotrič, je podal svoj pogled, ki izvira iz gospodarstva. Primer dobre prakse je škofjeloško gospodarstvo, ki je uspešno tudi zaradi izrednega povezovanja med inštitucijami v regiji. Predlaga postavitev ambicioznih razvojnih ciljev, bolj se moramo posvetiti blaginji državljanov, študentov. Vsa izhodišča naj sledijo priporočilom OECD in EU. Mladim moramo nudit možnost dostopa do podatkov o zaposljivosti (podatki naj bodo javno dostopni in transparentni), mlade raziskovalce pa naj se spodbuja, da se po študiju vsaj za eno leto zaposlijo v gospodarstvu. Izpostavil je tudi nujnost podjetništva in podjetniške etike v šolah ter pomembnost promocije slovenskih podjetij za privabljanje domačih in tujih strokovnjakov. Vajeništvo je po njegovem mnenju zelo koristno, predlaga da se vpelje podoben sistem tudi pri npr. dodiplomskem študiju.

Matej Novak, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, je podprl kolega iz SVRK in MIZŠ. Na MGRT želijo kar najbolj odgovoriti na potrebe podjetij, to pa skušajo preko različnih javnih razpisov za podporo podjetjem – predstavil je tudi pregled javnih razpisov, ki so jih pripravili na MGRT.

Miran Saksida, Šolski center Nova Gorica, je poudaril nujnost povezovanja med javno in privatno sfero, predvsem na primeru učiteljev, ki se morajo na področju novih tehnologij dodatno izobraziti. Zagovarja hibridni model, poudaril pa je tudi pomembnost visokošolskih zavodov. Predlagal je, da naslednjič na takšen dogodek povabimo tudi osebe, o katerih se na dogodku pogovarjamo – dijake, študente in raziskovalce, saj bi bilo pomembno pridobiti tudi njihov pogled.

Dogodek Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov so soorganizirali: Gospodarska zbornica Slovenije, SRIP Tovarne prihodnosti, KOC Tovarne prihodnosti, partnerji projekta Munera 3.

SRIP ToP na 20. Okoljskem dnevu gospodarstva

Ob letošnjem jubilejnem, 20. Okoljskem dnevu gospodarstva, se na globalni ravni nahajamo na pragu tehnološke prenove in preoblikovanja gospodarstva. Na ravni EU ocenjujejo, da  bo potrebno večino naložb za prehod v podnebno nevtralnost izvesti v tem desetletju. Veliko članic EU se že pripravlja na zagon svojega gospodarskega razvoja in rasti v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, saj te načrte razumejo kot edinstveno priložnost za pospešitev naložb, ki so potrebne za prehod energetsko intenzivne industrije v podnebno nevtralnost. Nove tehnologije, vrednostne verige in infrastrukture, ki se bodo razvile okoli energetsko intenzivne industrije, pa bodo zagnale prenovo ne le skozi ostali del gospodarstva, ampak tudi širše družbe.

Zbornica elektronske in elektroindustrije bo v okviru projekta SRIP Tovarne prihodnosti  v sklopu »Na sredini verige vrednosti« predstavila pomembne novosti in pobude EU o trajnostnih izdelkih in digitalnem potnem listu izdelkov, ki jih bo predstavila strokovnjakinja za okolje in trajnost iz mednarodne organizacije Orgalim. V strokovnem predavanju  bomo predstavili tudi razvoj koncepta digitalnega dvojčka produkta, ki ga razvijamo s strokovnjaki iz demonstracijskega laboratorija za industrijo 4.0 na Fakulteti za strojništvo, UL.

Letošnji jubilejni okoljski dan gospodarstva bo potekal 4. junija 2021 digitalno, preko spletne aplikacije ZOOM. Dogodek se bo začel ob 9:30. 

 

Več o dogodku in program

PRIJAVA na spletni dogodek

Industrija 4.0 v praksi

V okviru deljenja dobrih praks SRIP ToP članov vas v sodelovanju s koncernom Kolektor in njegovo poslovno enoto Kolektor Digital vabimo na webinar na temo:

Uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi in prikaz konkretnih primerov uporabe na področju inteligentnega planiranja proizvodnje, uvajanja pametnih robotskih delavcev in napredne vizualizacije delovnih procesov

 

Dogodek bo potekal v spletnem okolju Zoom, v četrtek, 27. maja 2021, od 13.00 do 15.00 ure. 

*****

O Industriji 4.0 in digitalni transformaciji se veliko piše in govori, bolj malokrat pa imamo priložnost, da se lahko seznanimo s konkretnimi primeri uvajanja rešitev Industrije 4.0 v praksi. Digitalizacija in uvajanje rešitev za pametne tovarne, ki temeljijo na umetni inteligenci, pametnih robotih in najsodobnejših vizualnih ter simulacijskih tehnologijah, prinašajo številne priložnosti, pa tudi izzive, s katerimi se soočajo predvsem majhna in srednje velika proizvodna podjetja.

Strokovnjaki Kolektor Digital so na tem področju že naredili znatne in opazne korake, tako v domačih proizvodnih obratih kot pri partnerjih v regiji. Zato vas vabimo na prikaz njihovih dobrih praks in primerov uvajanja rešitev, s katerimi bistveno izboljšujejo učinkovitosti, produktivnosti, fleksibilnosti in stroškovno učinkovitost, v končni fazi pa vplivajo tudi na humanizacijo dela v proizvodnji in zagotavljanje boljše kakovosti življenja na dolgi rok.

Vabilo in program se nahaja v prilogi. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija na dogodek TUKAJ.

Mentorstvo in medgeneracijski prenos znanja na daljavo za Tovarne prihodnosti

V okviru razvoja človeških virov SRIP ToP vabimo mentorje iz vaših podjetij na usposabljanje za mentorje na nadaljevalno spleto delavnico na  temo

Mentorstvo in medgeneracijski prenos znanja na daljavo za Tovarne prihodnosti,

ki bo 18. maja 2021 v spletnem okolju Zoom od 9.00 do 11.00 ure.


Izobraževanja za mentorje so namenjena osvajanju znanja s področja medgeneracijskega prenosa znanja v podjetjih med različnimi starostnimi skupinami, kar se povezuje tudi z oblikovanjem učinkovitih sistemov mentorstev in nasledstev, ključnih za prehod v Industrijo 4.0. Obravnavane bodo izbrane teme, katerih namen bo ponuditi temeljna znanja mentorjem v podjetjih za učinkovito prenašanje znanje v tovarnah prihodnosti. Mentorji bodo seznanjeni z značilnostmi vseh štirih fazah mentorskega procesa. Spoznavali bodo številne vloge mentorja in preklapljanje med njimi ter kako reševati izzive mentorstva na daljavo.

Teme usposabljanja:

-          Mentorstvo kot način pridobivanja kompetenc v dobi digitalizacije in na prehodu v industrijo 4.0

-          4 faze mentorskega procesa – pomembne naloge mentorja v vsaki fazi

-          Številne vloge mentorja in njihove značilnosti

-          Izzivi mentorstva na daljavo za prehod v industrijo 4.0


Usposabljanje bosta izvedli: Tina Kastelic, Kompetenca d.o.o. in mag. Ines Gergorić, GZS

Prosimo vas, da se udeleženci iz vašega podjetja na usposabljanje prijavijo na tej povezavi: PRIJAVA. 

Prijave zbiramo do 17. maja 2021, do 14h.


BILATERALA LOMBARDIJA – SLOVENIJA

“BILATERALA LOMBARDIJA – SLOVENIJA” 5. MAJA 2021 OB 16.00-18.00 | VIRTUALNO SREČANJE

 

SRIP Tovarne prihodnosti je v okviru svojih dejavnosti internacionalizacije sprožil izmenjavo industrijskih, raziskovalnih in inovacijskih interesov z grozdom AFIL (Grozd inteligentnih tovarn Lombardije),  ki je izredno aktiven tako na regijskem, državnem in EU nivoju.  Lombardija je drugo najbolj razvito industrijsko območje v EU in glede na potrebe njihove industrije  je veliko stičnih točk za sodelovanje. Namen dogodka je seznaniti  različne državne institucije, SRIPe in relevantna  gospodarska združenja, tehnološke parke  v Sloveniji  z možnostmi sodelovanja z Lombardijo. Predstavitev bo tudi temelj za kasnejše fokusirano industrijsko in raziskovalno sodelovanje med podjetji v Lombardiji in Sloveniji.

Prvi korak te pobude je bil v obliki dogodka, ki je potekal 26. februarja, na katerem je SRIP ToP s sodelovanjem pomembnih lokalnih akterjev, vključno z MGRT in SVRK  predstavil regionalno strategijo S3, programe in konkretne primere, ki podpirajo digitalizacija lokalnih podjetij.

V logiki kontinuitete bodo predstavniki regije in gospodarstva Lombardije  predstavili napredni proizvodni kontekst Lombardije, ki bo prikazal prednostne naloge na področju R&I, splošno sliko regionalne industrije in konkretne primere sistemskih projektov, ki jih izvajajo podjetja in raziskovalne organizacije v regiji.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Prevajanje ne bo zagotovljeno.

PROGRAM:

16.00 -16: 10 Predstavitev regionalne strategije pametne specializacije Lombardija 2021-2027 

  • Enza Cristofaro, regija Lombardija

16.10-16.20 Predstavitev industrije Lombardije 

  • Chiara Jacini, Confindustria Lombardia

16.20 -16: 30 Predstavitev AFIL – Združenje inteligentnih tovarn Lombardija

  • Giacomo Copani, AFIL

16.30 -18: 00 Strateške skupnosti AFIL: projekti in pobude

SC – Digital: projekt AI Regio, Smart4CPPS, Watchman

  • Sergio Gusmeroli – Politecnica Milano, koordinator raziskav,
  • Fabio Previdi – Univerza v Bergamu, redni profesor

SC -Circular : projekti H2020 (SCREEN, FiberEUse, DigiPrime, CarEService) HUB-EC, pilot DE-RE STIIMA –

  • Marcello Colledani – Politecnica Milano, izredni profesor

SC – aditive Manufacturing : projekt MADE4Lo

Online povezava do dogodka : https://global.gotomeeting.com/join/838250445


Digitalne veščine v izobraževanju (upravljanje s talenti na daljavo)

Vabimo vas na usposabljanje, ki bo potekalo 13. aprila 2021 v spletnem okolju Zoom od 9.00 do 11.00 ure.

Usposabljanje za vodenje timov na daljavo so namenjena strokovnem kadru, ki v luči trenutnih okoliščin zaradi COVID-19 vodi time na daljavo. Ljudje še nikoli niso bili pomembnejši za organizacijo, saj so usposabljanje, upravljanje talentov in dobro počutje zaposlenih prišli na vrh dnevnega reda. Porast dela na daljavo je ustvaril tudi nove priložnosti za učenje in razvoj, ki delujejo kot steber pri upravljanju talentov za privabljanje in zadrževanje zaposlenih.

Obravnavane bodo izbrane teme, katerih namen bo ponuditi temeljne smernice za upravljanje s talenti na daljavo z uporabo digitalnih orodij. Udeleženci bodo seznanjeni s kompetencami za digitalizacijo in prepoznavanje talentov na daljavo ter pomen digitalnih veščin za upravljanje talentov na daljavo.


Teme usposabljanja:

- Uvodno spoznavanje in digitalni kompas

- Kompetence za digitalizacijo in prepoznavanje talentov na daljavo

- Pomen digitalnih veščin za upravljanje talentov na daljavo

 

Usposabljanje bosta izvedli: Tina Kastelic, Kompetenca d.o.o. in mag. Ines Gergorić, GZS.


Prosimo vas, da se udeleženci na usposabljanje prijavijo na tej povezavi. 

Prijave zbiramo do ponedeljka 12.4.2021 do konca dneva. 

 

Dogodek poteka v okviru projekta SRIP Tovarne prihodnosti in projekta Interreg Central Europe 4STEPS (Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj / Projekt 4STEPS  je podprt s strani programa Interreg Srednja Evropa, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)