Grozd pametne tovarne

 

SRIP Tovarne prihodnosti se od aprila 2020 nahaja v 3. fazi svojega delovanja, ki bo trajala od aprila 2020 do septembra 2023. Grozd Pametne tovarne je svoje zastavljene cilje zapisal v Akcijskem načrtu, ki je bil v letu 2020 potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.