Grozd pametne tovarne

 


Podpora strateškemu projektu Nacionalni demonstracijski center Pametne tovarne

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje.

NDC PT bo demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 4.0 in razvojno ter testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in procese za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne institucije. Slovenski industriji in raziskovalnim institucijam bo ponujal sledeče storitve:

usposabljanje industrijskih deležnikov za demonstracijo, vpeljevanje in uporabo novih tehnologij;

uvajanje prvin industrije 4.0 in spodbujanje prehoda slovenske industrije v krožno gospodarstvo s pomočjo tehnologij I4.0;

razvoj novih proizvodnih celic, proizvodnih procesov za različna tehnološka področja;

testiranje novo razvitih produktov in komponent za I4.0 v standardiziranem visoko-tehnološkem okolju;

spodbujanje tehnološkega in poslovnega povezovanja podjetij, raziskovalnih ustanov in podpornega okolja pri nacionalnih in EU projektih ter nastopu podjetij na globalnih trgih;

• opremljeno infrastrukturo z najnaprednejšo opremo in znanjem glede na potrebe posamičnih gospodarskih panog in okolij v katerem se centri nahajajo;

• podporne mehanizme (podjetniško svetovanje, rizični investicijski kapital, vključitev v nacionalne projekte, storitve zaščite in izkoriščanja pravic industrijske in digitalne lastnine).

NDC PT temelji na tehnološki povezljivosti kot ključnemu elementu, ki upošteva strukturno značilnost slovenskega gospodarstva in prevladujoče število malih in srednjih podjetij.

Koncept povezanih distribuiranih centrov omogoča izvedljivost lokalnih specializiranih centrov, ki izpostavljajo specializacijo glede na prevladujočo lokalno industrijsko področje in koncentracijo kompetenc. Rešitev omogoča tudi lokalno koriščenje vseh osnovnih funkcionalnosti, ki so na razpolago na centralni lokaciji. Z omogočitvijo povezljivosti s centralno lokacijo in medsebojno povezljivostjo distribuiranih lokacij je možna vzpostavitev zelo kompleksnih postavitvenih procesov.

NDC PT nastaja pod okriljem SRIP TOP s sodelovanjem ključnih deležnikov:

Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Instituta »Jožef Stefan«, Gospodarske zbornice Slovenije, Kompetenčnega centra za sisteme in tehnologije vodenja ter Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS.

NDC PT prepoznavamo kot ključni strateški projekt za slovensko industrijo, vendar je o tem potrebno prepričati tudi odločevalce v državni upravi, da zagotovijo ustrezno umestitev v NOO, kohezijske operativne programe in strateške razvojne dokumente naše države in s tem omogočijo črpanje razpoložljivih denarnih sredstev.

 Podpora industrijskih združenj je dodaten prepričljiv argument v pogajanjih z odločevalci v državni upravi, zato vas prosim, da nas podprete v priloženem pismu podpore in nam vrnete podpisan izvod v vašem standardnem dopisu v elektronski obliki na andreja.hlisc@gzs.si.


PISMO PODPORE pošljite na andreja.hlisc@gzs.si ali na zee@gzs.si

Več informacij >>> 

 

 

Fotogalerija

Comments are closed.