Grozd pametne tovarne

 


NAPOVEDUJEMO RAZPIS ZA DIGITALIZACIJO PODJETIJ Z MOŽNOSTJO 1-2,5 MIO EUR SUBVENCIJE

V zadnjem četrtletju letošnjega leta bo objavljen težko pričakovan javni razpis za digitalno transformacijo podjetij. Na razpisu bodo lahko kandidirala velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo V KONZORCIJIH z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za konzorcijski projekt bodo lahko prejeli med 1 mio in 2,5 mio evrov subvencije. 

Cilj razpisa bo spodbujanje prehoda Slovenije v Industrijo 4.0, zato bodo podpro dobile investicije za razvoj individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov; naložbe v prenovo proizvodnih prostorov in zlasti v strojno in programsko opremo ter razvoj podjetij s področja digitalnih tehnologij, za razvoj inovativnih rešitev za področja pametnih tovarn.

Višina subvencije na  konzorcijski projekt bo med 1 mio EUR in 2,5 mio EUR.  Upravičeni bodo naslednji stroški:

•            Stroški priprave digitalne strategije: stroški zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri pripravi digitalne strategije;

•            Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakup nove strojne in programske opreme ter strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari, integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, implementacijo v blockchain platformo;

•            Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri razvoju in implementaciji;

•            Pavšalni stroški: 15 % od stroškov dela zaposlenih.

Razpis bo objavljen po obstoječih shemah državnih pomoči, in sicer bo kombinacija RRI pri stroških dela ter regionalne ali MSP sheme pri investicijskemu delu.

Za več informacij lahko pišete Nini Vrabelj, Gospodarska zbornica Slovenije: nina.vrabelj@gzs.si

Fotogalerija

Comments are closed.