Sekcija za Kibernetsko Varnost

Novice


Drugi del razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na obrambnem področju

Drugi del razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na obrambnem področju

 

Evropska komisija (EK) je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov EUR. Na podlagi sprejetega delovnega programa za razvoj obrambne industrije je 20. marca 2020 objavila drugi del razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na obrambnem področju.

 

Povezava do EDIDP razpisov se nahaja na spletnem naslovu tukaj

EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) je dostopen na spletnem naslovu tukaj

 

Informativni dan

Za namen priprave prijave na razpise bo EK, predvidoma 28. aprila 2020, izvedla informativni dan (InfoDay). Navedeni termin še ni dokončno potrjen zaradi situacije s COVID-19. O potrjenem terminu za izvedbo informativnega bodo pravočasno obvestili.

 

Vse zainteresirane vabimo k ogledu zgoraj navedenih spletnih strani.

Morebitna vprašanja lahko posredujete na e-naslov:  EC-EDIDP-PROPOSALS@ec.europa.eu

Varnost pri delu na daljavo

Varnost pri delu na daljavo

En od ključnih preventivnih ukrepov pri širjenju virusa Covid-19 je socialna distanca. V teh dneh lahko nadaljujemo poslovno in privatno življenje z delom v virtualnem okolju. Pri tem pa je pomembno, da poskrbimo za varnost saj se tudi COVID-19 izkorišča v kibernetskih napadih. Navodila za varno delo na daljavo lahko najdete na spletnih straneh si.cert ali v priporočilih za posameznike in podjetja za delo na daljavo na spletnih straneh Enisa.

19. seja IO SeKV

Razprava na 19. seji IO 5. marca 2020 je potekala v zmanjšani sestavi članov, pa se je vendar dotaknila pomembnih vprašanj. Narejeni so bili prvi koraki sodelovanja sekcije z URSIV na področjih izmenjave informacij in skupnih aktivnosti, ki so pomembni za krepitev kibernetske varnosti, še posebej na področju razvoja kadrov, odprtih strokovnih vprašanj in novosti, ki jih prinaša Akt o kibernetski varnosti EU. V zvezi s temi novostmi je potrebna priprava tako državnih organov kot podjetij in predstavlja priložnost za povečanje konkurenčne prednosti podjetij.

Prioritete dela sekcije v prvem četrtletju 2020 bo sodelovanje na dogodkih 364/7/24 - Cyber Interreg Europe v GZS , Bsides 2020 Ljubljana in  TheThingsConference Maribor ter sodelovanje pri organizaciji usposabljanja v okviru IKT Hm Kibernetska varnost. Usposabljanja bodo usmerjena predvsem k izboljšanju znanj podjetij o sistemskih varnostnih pregledih in penetracijskih testiranjih ter uporabe vavčerja Kibernetska varnosti, o metodologiji analize kibernetskih tveganj in ukrepih razvoja varnih programskih rešitev. 

18. seja IO Sekv

Stopili smo v leto, ko napovedi analitikov ne kažejo na zmanjševanje kibernetskih groženj. Te dobivajo nove oblike vedno bolj usmerjenega delovanja na konkretne cilje. V preteklem letu analitiki poročajo o največjih vdorih do sedaj. Raziskava Statističnega urada RS kaže, da je 14% podjetij najmanj enkrat imelo težave zaradi kibernetskih varnostnih incidentov.

 

Izvršilni odbor SeKV je na svoji 18.seji obravnaval ključne usmeritve za delov v letu 2020 in še posebej o Akcijskem načrtu IKT Hm – Kibernetska varnost, sodelovanju v projektu Cyber in nadaljnjih aktivnostih v zvezi s Kompetenčnim centrom kibernetske varnosti. Sodelovanje članov v projektih bo še naprej težišče delovanja. V tem letu bomo strmeli k nadaljnjem izboljšanju aktivnosti ozaveščanja vodilnih o kibernetskih tveganjih, strokovnih izobraževanj specialistov kibernetske varnosti, posredovanju informacij o načrtovanih aktivnostih (dogodki, razpisi, mednarodno sodelovanje,..) in aktivnostih za oblikovanje pobud in konceptov razvojnih projektov v okviru SRIP.

17.seja IO SeKV

V letu 2019 je Sekcija za kibernetsko varnost aktivno sodelovala na projektih in programih GZS. Sodelovanje s SRIP  IKT -hm in projektom Cyber Interreg Europe  je pripeljalo do delavnic, s katerimi se je dvigovala ozaveščenost o kibernetskih tveganjih in nujnosti ukrepov razvoja področja. Program SRIP  IKT - hm  je prispeval k uveljavljanju spodbud v okviru razpisov »Vavčer« in pilotskih ter razvojnih projektov. Študija kibernetske varnosti v slovenskih podjetjih kaže na nujnost intenziviranja nadaljnjih aktivnosti. Na 17. seji 5. decembra 2019 je IO SeKV pregledal dosedanje delo in obravnaval odprta vprašanja razvoja podjetij v sektorju kibernetske varnosti. Pred nami je priprava akcijskih načrtov za delo SeKV v letu 2020, kjer bomo skušali delovati na povečanju zavedanja pri vodilnih v slovenskih podjetjih, na povečanju strokovnih izobraževanj za IT strokovnjake in specialiste kibernetske varnosti in sodelovati v večjem številu razvojno raziskovalnih projektov. Posebno bodo aktivnosti SeKV usmerjene na razvoj specialističnega kadra, brez katerih ni mogoč nadaljnji razvoj podjetij v sektorju KV.

 

Mihael Nagelj

SeKV

Znanstvena diplomacija kot inovativno orodje v mednarodnih odnosih

Znanstvena diplomacija kot inovativno orodje v mednarodnih odnosih

V Švici si zunanji minister Ignazio Cassis zavzema za razvoj medsektorskega področja, imenovanega "Znanstvena diplomacija".

 

Več si lahko preberete tukaj

Kibernetska varnost podjetijStatistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o kibernetski varnosti podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, ki odraža stanje kibernetske varnosti v podjetjih. Stanje se postopno izboljšuje, istočasno pa analize kažejo porast vdorov in kršitev nedotakljivosti podatkov. O tem bomo govorili na dogodku »Kibernetska varnost za mala in srednja podjetja«, ki bo 8. novembra 2019 od 08:30 do 14:30 na GZS.

Ključne dejavnosti SeKV v 2019

Ključne dejavnosti SeKV v 2019
IO SeKV je na 15. seji potrdil ključne cilje za delo Sekcije za kibernetsko varnost (SeKV) v letu 2019:
1. Dvigovanje zavedanja o pomenu obvladovanja kibernetskih tveganj in razvoj varnostne kulture v podjetjih in javnem sektorju.
2. Razvoj zmogljivosti skupnega kibernetskega kompetenčnega centra za potrebe podjetij in javnega sektorja.
3. Razvoj sodelovanja ponudnikov storitev kibernetske varnosti, javnega sektorja, uporabnikov storitev in strokovnjakov.
4. Spodbujanje razvoja specialističnih in uporabniških znanj, uveljavljanje standardov in certifikatov.
5. Spodbujanje skupnih razvojnih projektov za vladne programe in specifične rešitve za mala in srednja podjetja.


Za uresničitev ciljev bodo člani SeKV aktivno sodelovali v naslednjih projektih:


 1. Aktivnosti za vzpostavitev kompetenčnega centra KV (Izdelava študije; Drugi projekti)

 2. Cyber Interreg Europe

 3. SRIP Horizontalna mreža IKT in SRIP Horizontalna mreža IKT – področje kibernetske varnosti

 4. SeKV – Obramba (Izbrana skupina) – Evropski obrambni program

  1. R&R – pripravljalne aktivnosti; področje kibernetske varnosti

  2. Razvoj zmogljivosti

  3. PESCO


 5. Razvoj kadra in kompetenc na področju kibernetske varnosti

 6. Varnost IoT 7. Financiranje obrambnih raziskovalnih projektov – razpis Evropske komisije  Evropska komisija je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov EUR. Dodatnih 25 milijonov EUR pa bo v okviru pripravljalnega ukrepa za obrambne raziskave (PADR) namenjenih za podporo skupnim raziskovalnim projektom v letu 2019. V delovnem programu za leto 2019 bo 25 milijonov evrov namenjenih raziskavam na področju prevlade elektromagnetnega spektra in prihodnjih prelomnih obrambnih tehnologij. Več informacij na povezavi:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_en.htm


  Komisija je v okviru PADR že objavila tudi razpise za zbiranje predlogov na področju obrambnih raziskav.
  Razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  Za pripravo prijav na razpisane obrambne raziskovalne projekte, Evropska obrambna agencija organizira informativni dan, ki bo 11.4.2019 v Bruslju: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research

Konferenca Hek.si

4. 4. in 5. 4. 2019 se bo na Gospodarskem Razstavišču odvila konferenca Hek.si, posvečena etičnemu vdiranju v računalniške sisteme.

Program je objavljen na spletni strani konference, kjer se na konferenco lahko prijavite.

Poleg same konference in prispevkov, ki se bodo vzporedno predstavljali v dveh sekcijah, se lahko prijavite tudi na praktične delavnice Social Engineering, Hack for Life in HEKERSKE VEŠČINE.

Financiranje obrambnih raziskovalnih projektov – razpis Evropske komisije

Evropska komisija je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov EUR. Dodatnih 25 milijonov EUR pa bo v okviru pripravljalnega ukrepa za obrambne raziskave (PADR) namenjenih za podporo skupnim raziskovalnim projektom v letu 2019. V delovnem programu za leto 2019 bo 25 milijonov evrov namenjenih raziskavam na področju prevlade elektromagnetnega spektra in prihodnjih prelomnih obrambnih tehnologij. Več informacij na povezavi.

Komisija je v okviru PADR že objavila tudi razpise za zbiranje predlogov na področju obrambnih raziskav. Razpisi so objavljeni na naslednji povezavi.

Za pripravo prijav na razpisane obrambne raziskovalne projekte, Evropska obrambna agencija organizira informativni dan, ki bo 11.4.2019 v Bruslju.