Sekcija za Kibernetsko Varnost

Novice


Financiranje obrambnih raziskovalnih projektov – razpis Evropske komisije

Evropska komisija je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov EUR. Komisija je v okviru PADR že objavila tudi razpise za zbiranje predlogov na področju obrambnih raziskav. Za pripravo prijav na razpisane obrambne raziskovalne projekte, Evropska obrambna agencija organizira informativni dan, ki bo 11.4.2019 v Bruslju.

15. seja IO SeKV

IO SeKV je skupaj z delom članov SeKV na 15. seji obravnaval dosedanje rezultate in usmeritve za nadaljnje delo. Stanje razvoja specialističnega kadra in stanje fragmentacije trga bosta predmet delavnice pod okriljem Cyber Interreg EU.

Pogled na razumevanje dogajanja in trende na trgu kibernetske varnosti

Dogodek Roglit 2019 je 18. 1. 2019 postregel s pregledom ponudbe različnih izdelkov in storitev na trgu kibernetske varnosti in nakazal verjetne nove trende ter omogočil dobro dopolnilo k analizi stanja trga kibernetske varnosti.

14. seja IO SeKV

IO SeKV je na 14. seji podprl aktivnosti za izboljšanje ureditve področja odgovornega razkrivanja. Krepilo se bo sodelovanje na obrambnem področju. V letu 2019 se osredotočamo na cilje, ki izhajajo iz Akcijskega načrta IKT Hm KV.

CYBER, Interreg Europe, 1. srečanje skupine lokalnih deležnikov

CYBER, Interreg Europe, 1. srečanje skupine lokalnih deležnikov

Povabilo  na 1. srečanje skupine lokalnih deležnikov projekta Cyber Interreg

Povabilo na 1. srečanje skupine lokalnih deležnikov projekta Cyber Interreg

Ker se uporabni pristopi zagotavljanja kibernetske varnosti stalno razvijajo, lahko na tem področju pričakujemo preboje, ki jih bodo verjetno dosegla prilagodljiva majhna ali srednja podjetja. V skladu s temi pričakovanji se na GZS v sodelovanju s regijskimi partnerji Evrope trudimo vzpostaviti okolje, v katerem bodo takšna podjetja uspevala. Zato iščemo načine, kako olajšati sodelovanje med podjetji na področju kibernetske varnosti, kako razširiti potrebna znanja in kako zmanjšati razdrobljenost trga s storitvami na tem področju. Rezultat našega dela bodo predlogi odločevalcem, kakšne ukrepe je potrebno sprejeti za pospešen in trajnostni razvoja malih in srednjih podjetij na področju kibernetske varnosti v Sloveniji in Evropski uniji

CYBER, Interreg Europe, 6/2018-5/2023

Kibernetske grožnje ne poznajo meja in postajajo čedalje bolj napredne

Usmeritve za nadaljevanje dela projekta Cyber Interreg

Izvršni odbor SeKV je na svoji 13. seji dne 12. 10. 2018 podal usmeritve za nadaljevanje dela projekta Cyber Interreg, ki so povezane s sodelovanjem relevantnih akterjev na področju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji.