Inovativna Slovenija

Katalizator in proces za pretvorbo plinskih zmesi metana in ogljikovega dioksida v sintezni plin
Podjetje

Kemijski inštitut


Inovatorji

dr. Ilja Gasan Osojnik Černivec, dr. Petar Djinović, prof. dr. Albin Pintar, dr. Boštjan Erjavec


Regijsko priznanje

zlato priznanje Zbornice osrednjeslovenske regije

Kratek opis inovacije

Izum predstavlja cenovno dostopni katalizator za pretvorbo metana in ogljikovega dioksida v sintezni plin, ki je uporaben predvsem kot surovina za proizvodnjo biogoriv in drugih kemikalij z visoko dodano vrednostjo. Napredna zasnova cenovno dostopnega katalizatorja omogoča obratovanje pri blagih reakcijskih pogojih ob doseganju visoke aktivnosti, stabilnega dolgoročnega obratovanja in odsotnosti poogljičenja površine katalizatorja.