Zbornica elektroindustrije in Združenje kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije sta od pristopa Slovenije k Evropski uniji 1. maja 2004, polnopravni članici evropske zveze Orgalim, ki na ravni EU zastopa interese združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo (prej sta bili pridruženi članici Orgalim).

Orgalim predstavlja 46 strokovnih združenj, evropsko tehnološko industrijo, ki jo sestavlja 770.000 podjetij, ki na stičišču digitalne in fizične tehnologije inovativno razvijajo in proizvajajo izdelke, sisteme in storitve, ki omogočajo uspešno in trajnostno prihodnost.

Podjetja, ki jih skupaj zastopajo so, od velikih globalno aktivnih korporacij do regionalno zasidranih malih in srednje velikih podjetij, sestavljajo največjo evropsko proizvodno panogo - neposredno zaposluje 11,55 milijona ljudi po Evropi, ustvarijo 2.298 milijard EUR letnega prometa in proizvedejo tretjino industrijski izvoz EU.

Zastopane industrije spodbujajo preobrazbo, ki jo vodijo inovacije v Evropi in na svetovnem prizorišču. V ospredju digitalne revolucije v industriji in družbi so širše, digitalno tehnologijo in podatke integrirajo za ustvarjanje povsem novih izdelkov in storitev - spodbujajo nove trge in krepijo globalno konkurenčnost EU.