Strokovna služba Zbornice elektroindustrije


je neposredni izvajalec programa dela Zbornice elektroindustrije, ki ga potrdi UO in sklepov Upravnega odbora in strokovnih odborov. Strokovna služba skrbi za koordinacijo dela s strokovnjaki znotraj GZS in strokovnjaki iz podjetij v okviru strokovnih odborov in delovnih skupin, zagotavlja in organizira strokovno podporo ostalim aktivnostim (sodelovanje z uradi, agencijami in ostalimi institucijami v RS), ki so v interesu članstva.