Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2022

Avgusta 2023 smo v ZEI izdali tiskano publikacijo Poslovanje elektroindustrije v letu 2022, ki predstavlja ključne kazalnike poslovanja slovenske elektroindustrije ter prikazuje trende gibanja posameznih sektorjev (tudi v primerjavi s predelovalno industrijo in celotnim slovenskim gospodarstvom) v obdobju zadnjih 15 let.

Poslovanje slovenske elektroindustrije je v letu 2022 dosegalo pozitivne rezultate, kar je dokaz trdoživosti celotne panoge kljub turbulentnim razmeram v preteklem letu. Za celotno slovensko gospodarstvo je leto 2022 prav tako prineslo zmerno visoko rast na ravni bruto domačega proizvoda (+5,4 %) k čemer je prispevala tudi slovenska elektroindustrija, ki po prihodkih predstavlja 6 % celotnega gospodarstva Slovenije in 20 % predelovalne industrije.

Čisti prihodki od prodaje v elektroindustriji so v letu 2022 dosegli vrednost 8,3 milijard €, kar pomeni 15 % povečanje. Elektroindustrija po dodani vrednosti na zaposlenega v letu 2022 znaša nekaj čez 52.000 €, kar je dobrih 6 % več kot v letu 2021, a vrednosti še vedno zaostajajo za Slovenijo in predelovalno industrijo.

Poslovanje elektroindustrije je v 2022 omejevalo predvsem pomanjkanje določenih surovin (polprevodniki) in draginja energentov.

Publikacija v elektronski obliki je dostopna za ČLANE ZEI na povezavi >>

 Vsebina: Zbornica elektronske in elektroindustrije