Projekti

V Zbornici elektroindustrije naše storitve za člane dopolnjujemo s projekti, ki so sofinancirani iz nacionalnih in EU sredstev ter mednarodnih finančnih inštrumentov. Pri odločitvah za sodelovanju v projektih skrbno pretehtamo neposredne koristi za naše člane, prav tako pa preko projektnega dela krepimo kompetence in znanja naše strokovne ekipe. Z ustreznimi projekti krepimo mednarodno povezovanje naših članov, jih obveščamo o možnosti pridobitve vavčerjev, odprtih javnih razpisih, organiziramo konference in izobraževanja ter ustvarjamo možnosti promocije za naše člane.