Avtomobilska industrija in celoten ekosistem mobilnosti trenutno doživljata preobrazbo zaradi različnih zunanjih dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami, novimi tehnologijami in globalno konkurenco. Ta preobrazba je v glavnem poganjana s štirimi ključnimi trendi: elektrifikacija, povezljivost, avtomatizacija in platformno gospodarstvo. Uveljavljena podjetja se težko prilagajajo tem spremembam in so pod vse večjim pritiskom, pri čemer so še posebej izzvana mala in srednje velika podjetja (MSP). Elektrifikacija, avtomatizacija in povezljivost so ključni za doseganje trajnosti v industriji, medtem ko platformno gospodarstvo, v kombinaciji z napredkom na teh treh področjih, predstavlja pomemben potencial za ustvarjanje vrednosti.

Projekt Drive2Transform si prizadeva pomagati podjetjem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, pri navigaciji sprememb, ki jih prinaša preobrazba avtomobilske industrije, z glavnim ciljem ohranjanja tržne prevlade Evrope. Za dosego tega ambicioznega cilja bo uporabljena sodelovalna, medregionalna strategija, ki bo omogočila vsem vključenim regijam skupne koristi. 

Projektni partnerji:

 • Clusters Mobility & Logistics (R-Tech GmbH) (Nemčija)
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Avstrija)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (Češka republika)
 • Pforzheim University (Nemčija)
 • Pannon Business Network Association (Madžarska)
 • NOI S.p.A (Italija)
 • Katowice Special Economic Zone SA (Poljska) 
 • SEVA – Slovak Electric Vehicle Association (Slovaška)

Zakaj je projekt potreben?
Projekt Drive2Transform ponuja malim in srednje velikim podjetjem konkretne regionalne ter transnacionalne ukrepe za aktivno oblikovanje tehnološke in tržne preobrazbe. S sodelovanjem v tem projektu bodo naši člani dobili dostop do širokega nabora orodij in strategij, ključnih za ohranjanje konkurenčnosti na evropskem trgu. 

Kaj je cilj projekta?
Glavni cilj projekta Drive2Transform je opolnomočiti slovenska podjetja, da postanejo ključni igralci v novi eri avtomobilske industrije, s poudarkom na inovacijah in trajnosti. Sodelovanje z evropskimi partnerji bo prispevalo k boljši medsebojni povezanosti regionalnih podjetij iz avtomobilske industrije in dobaviteljske verige, kar bo posledično omogočilo večjo mednarodno konkurenčnost.

Katere izzive bo projekt obravnaval?
Projekt bo podjetjem pomagal pri spoprijemanju z najnovejšimi trendi, kot so elektrifikacija, povezljivost, avtomatizacija in platformno gospodarstvo.

Kako bo projekt reševal izzive?
Za dosego cilja bo uporabljena sodelovalna medregionalna strategija, ki bo vsem sodelujočim regijam omogočila skupne koristi. Ključni element strategije je Transnacionalna avtomobilska odprta platforma za preobrazbo, ki vključuje:

 • Transnacionalni model pripravljenosti na preobrazbo
 • Regionalne scenarije preobrazbe za podjetja
 • Portfelj regionalnih in transnacionalnih ukrepov za izgradnjo zmogljivosti
 • Transnacionalne izkoriščevalske primere in
 • Strategije za organizacije za podporo podjetjem pri zagotavljanju ciljane podpore MSP-jem

Kaj želite doseči s projektom? Kdo bo imel korist od projekta? 
Drive2Transform želi pomagati predvsem malim in srednje velikim podjetjem pri krmarjenju s spremembami, ki jih prinaša preobrazba avtomobilske industrije, z namenom ohraniti prevlado na evropskem trgu.

Kako bo projekt pomagal slovenskim podjetjem? 

 1. Dostop do novih tehnologij: Elektrifikacija, avtomatizacija in povezljivost so ključni trendi, ki oblikujejo prihodnost avtomobilske industrije. Sodelovanje v projektu omogoča podjetjem, da se seznanijo z najnovejšimi tehnološkimi dosežki in jih integrirajo v svoje poslovanje.
 2. Krepitev zmogljivosti: Projekt nudi portfelj regionalnih in transnacionalnih ukrepov za krepitev zmogljivosti, ki podjetjem in podpornim organizacijam pomagajo razvijati potrebne spretnosti in znanja za uspešno prilagajanje tržnim spremembam.
 3. Sodelovanje in mreženje: Drive2Transform povezuje slovenska podjetja z drugimi ključnimi akterji v srednji Evropi, kar omogoča izmenjavo znanj, izkušenj in praks. Ta mreža podpore in sodelovanja lahko pripomore k razvoju močnih, trajnostnih poslovnih strategij.
 4. Podpora za MSP: Projekt posebej cilja na mala in srednje velika podjetja, jim nudi podporo preko organizacijskih strategij in vsebinskih dogodkov. To zagotavlja, da MSP lahko maksimalno izkoristijo svoj potencial v preoblikovani industriji.
 5. Transnacionalne pobude: Sodelovanje v tovrstnih transnacionalnih projektih in pobudah odpira vrata novim tržnim priložnostim in omogoča slovenskim podjetjem, da širijo svoje delovanje na mednarodni ravni.

Kakšna je dodana vrednost vsakega projektnega partnerja pri projektu? Kaj bo partnerstvo doseglo?
Za vse navedene partnerje velja, da imajo močno industrijsko ozadje v avtomobilski industriji, dolgoletne izkušnje s podporo podjetjem in poglobljeno poznavanje relevantnih regionalnih akterjev ter njihovih trenutnih izzivov. Njihovo obsežno strokovno znanje predstavlja izjemno osnovo za izpolnitev ambicij projekta Drive2Transform, da vzpostavi inovativne transnacionalne pobude po vsej Evropi. Zahvaljujoč močnemu regionalnemu ozadju v kombinaciji z obsežnimi projektnimi izkušnjami in transnacionalno miselnostjo bodo podjetja prejela podporo za razvoj nujno potrebnih strategij in storitev, kot tudi konkretnih rešitev in dejavnosti. 

Sodelovanje partnerjev odpira vrata za izmenjavo znanja, inovacij in najboljših praks med državami, kar je še posebej pomembno za hitro razvijajoče se področje, kot je avtomobilska industrija. 

Kot del projekta, Zbornica elektroindustrije GZS ne samo da prispeva svoje strokovno znanje, ampak tudi deluje kot most med slovenskimi podjetji in drugimi evropskimi trgi. To pomeni, da lahko slovenska podjetja izkoristijo priložnosti za rast in širitev, ki jih prinaša mednarodno partnerstvo. Z vključitvijo v projekt Drive2Transform, slovenska podjetja tako ne samo da pridobivajo neposredne koristi iz medsebojne izmenjave znanja in resursov, ampak tudi utrjujejo svoje pozicije kot ključni igralci v prihodnji evropski avtomobilski industriji.  

Povezava
https://www.interreg-central.eu/projects/drive2transform/?tab=home

Kontakt za dodatne informacije o projektu:
Klara Grašič, T: 01 5898 302, E: klara.grasic@gzs.si
Andreja Hlišč, T: 01 5898 121, E: andreja.hlisc@gzs.si