Digitalizacija v smeri Industrije 4.0 za slovenska proizvodna in izvozno usmerjena podjetja, predstavljajo naslednji nivo evolucijskega razvoja, ki gradi na vzpostavljeni poslovni kulturi vitkosti in si že lahko zamišlja cilj kot je npr. virtualna tovarna ali tovarna na daljavo.

Celoviti koncept pametne tovarne temelji na simultanem razvoju vseh področij, potrebnih za graditev pametne tovarne: pametni izdelki, pametna oprema (ki zna komunicirati z izdelki, ljudmi in omogoča informacije za vodenje), pametni ljudje (ki so usposobljeni upravljati s pametno opremo in izdelki, ter uporabljati informacije za vodenje procesov), pametno koncipirani procesi (ki omogočajo racionalno delo in uporabo tehnologij z jasno opredeljenimi vhodi / izhodi in karakteristikami, tako da je možna digitalizacija) in pametno vodenje ( ki temelji na optimalnem naboru podatkov za maksimalno dodano vrednost).

V pametni tovarni bodo ljudje, stroji, izdelki in drugi  viri (tudi avtonomno) komunicirali drug z drugim, podobno kot  to omogočajo socialna omrežja. Povezljivost bo celovita, saj bo vključevala tako kupce na eni strani, kot tudi dobavno verigo na drugi strani, s čimer se bo močno povečala učinkovitost proizvodnega procesa ter skrajšali pretočni časi.


Grozd Pametne tovarne se osredotoča na področje celovite in praktične izvedbe preoblikovanja v smeri Industrije 4.0. Dodano vrednost sodelovanja v grozdu za člane se bo oblikovala v okviru dveh temeljnih usmeritev:

1.       Izmenjava praktičnih izkušenj

2.       Prilagajanje in vsebinsko prilagajanje "projektnih zgodb", da bodo ustrezale ciljem domačih in EU razpisov.


Izmenjava praktičnih izkušenj bo slonela na izvedbi načrtno strukturiranih delavnic, kjer bodo člani npr. najprej pridobili enotno razumevanje kaj vse pametna tovarna sploh je, ter nato kje in kako se lahko lotijo prvih in nadaljnjih korakov. Delavnice bodo nadgradile dosedanji, zelo uspešen primer izmenjave dobrih praks na področju stalnih izboljšav v okviru sekcije SuSSi, ki je že začela svoj proces zlitja z grozdom Pametne tovarne.

Za vsebinsko prilagajanje "projektnih zgodb", do katerega bo prišlo v procesu vzajemnega iskanja sinergij in vzpostavljanja medsebojnega zaupanja, je grozd Pametne tovarne že postavil usmerjevalni vsebinski okvir v obliki šestih korakov do tovarne prihodnosti.

Povzeto po: Infosys Limited

Ta okvir omogoča proaktivno podporo vrednostnim verigam na različnih nivojih zahtevnosti implementacije Industrije 4.0, razvrščenih glede na investicijski potencial, potrebe v tržni niši, distruptivnostjo digitalnih tehnologi, predznanja ljudi v podjetju, zmožnosti zbiranja in analiziranja industrijskih podatkov in druge dejavnike.


V GZS smo že zelo zgodaj prepoznali, da ponuja SRIP Tovarne prihodnosti, s svojo širino in ekspertnimi znanji,  grozdu Pametne tovarne idealno okolje za razvoj in rast. Zato smo odločeni, da izkoristimo to priložnost in podjetjem ponudimo povezovalno  podporno okolje, ki jim bo v resnično podporo na poti sprememb, ki jih prinaša Industrija 4.0.


Več informacij najdete na spletnem mestu Grozd pametne tovarne