Porsche

Vabimo poznavalce in strokovnjake za digitalizacijo industrije


Zbornica elektronske in elektroindustrije  vabi k stalnemu ali občasnemu sodelovanju strokovnjake, ki dobro poznajo koncepte Industrije 4.0 ter širše področje digitalne transformacije podjetij, predvsem proizvodnih. Delo bo vezano na projekte Strateških razvojnih in inovacijskih partnerstev (SRIP) in bo obsegalo sodelovanje pri pripravi, organizaciji in koordinaciji  projektov grozda Pametne tovarne.

Od interesentov pričakujemo:

§   visoko stopnjo digitalne pismenosti (poznavanje in  uporaba digitalnih tehnik, tehnologij in orodij ter razumevanje zakonitosti digitalnega socialnega okolja

§  poznavanje digitalne preobrazbe industrije (Industrija 4.0) ter konceptov vitkosti in agilnosti proizvodnje

§  univerzitetno izobrazbo elektrotehnične ali druge tehnične ali naravoslovne smeri

Nudimo možnost dodatne zaposlitve ali zaposlitve za določen čas. 

Dodatne informacije: marjan.rihar@gzs.si