Iniciativa Slovenski respirator

Zdravniki UKC so se v pričakovanju skorajšnjega morebitnega pomanjkanja respiratorjev obrnili na slovenska visokotehnološka podjetja in TPL z vprašanjem o možnosti neodvisne izdelave respiratorja. V tej povezavi so se začeli prvi razvojni koraki, vključili so se razvojni inženirji in podjetja.

V Sloveniji je v nekaj dneh nastalo vzporedno več iniciativ za izdelavo prototipa respiratorja.

Podporo je ponudila tudi GZS s pozivom zainteresiranim podjetjem pri sodelovanju in podporo pri povezavi z Vlado RS za zagotovitev potrebnih sredstev ter formalne osnove.

Načela

Razvojne iniciative delajo prostovoljno, dobronamerno, brez vnaprejšnjih naročil, pogodb oziroma zavez. Ne gre za običajen tržni poslovni model, temveč za princip medsebojne izmenjave znanj s ciljem, da ena od rešitev pride čimprej do delujočega prototipa, ki bo sposoben proizvodne replikacije. Metodologije razvojnega dela sledijo agilnim principom. Nadaljevanje razvoja pa bo v smeri zagotavljanja predpisov, certifikatov in licenčnih usklajevanj. Patentni vidik je v zakonskem področju izrednih razmer.

Organizacija

Množica razvojnih na eni strani in množica potencialnih dobavnih ter proizvodnih kapacitet na drugi strani je že pokazala na nujo sistemskega pristopa po načelih preprostega poslovnega inženiringa (https://en.wikipedia.org/wiki/Business_engineering).

Operativno izvedbeni del sestavljata dve glavni skupini. Razvojne iniciative na eni strani koordinirajo vsaka svoj inženirski del, GZS kot hub na drugi strani koordinira pool zainteresiranih podjetij/posameznikov  - pool potencialnih ponudnikov dodatnih razvojnih kapacitet, dobaviteljev sestavnih delov in proizvodnje . V fazi razvoja razvojniki po potrebah kontaktirajo posamezna podjetja/posameznike iz poola. Organizacija je dinamična glede na razvoj in obseg. V trenutni fazi izgleda takole:


 

Ta shema podpira vse iniciative, ki nastajajo posamično ali povezano, z namenom da pravočasno ujamemo vrhunec potrebe po respiratorjih. Tudi posamičnim razvojnim entitetam omogoča namreč preko Huba GZS dostop do potrebnih kapacitet


Vstopna točka

Vstopna točka za vse zainteresirane je Hub na GZS.  POMEMBNO: na vstopni točki zbiramo le interese za sodelovanje, ne dajemo pa (še) informacij o konkretnih potrebah.

Pripravili:
Borut Potočnik, sistem pristopa
Sonja Šmuc, Mitja Gorenšček, Marjan Rihar, GZS
Jernej Pintar, TPLJ