Zbornica elektronske in elektroindustrije

Pogajalska skupina za panožno kolektivno pogodbo


  •  Anton PLOŠTAJNER, BSH Hišni aparati d.o.o.,  vodja pogajalske skupine 

  • Aleš MARKELJ, Domel Holding d.d

  • Maks PROKOP, Iskraemeco d.d.

  • Aleš KLAVŽAR, Iskra I.P. d.o.o.

 

AKTUALNI DODATKI h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Dodatek št. 13 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 58 z dne 24.4.2020

Dodatek št. 12 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 84 z dne 28.12.2018  (naknadni pristop ZDS)

Dodatek št. 11 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 58 z dne 20.10.2017

Dodatek št. 10 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 26 z dne 17.4.2015

Dodatek št. 9  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 32 z dne 19.4.2013

Dodatek št. 8  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 104 z dne 21.12.2011.

Dodatek št. 7 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 84 z dne 21.10.2011.

 

Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije (do dodatka št.11, še ne vsebuje dodatka št. 12 in št. 13)


Avtor: Zbornica elektronske in elektroindustrije