Pogajalska skupina za panožno kolektivno pogodbo


  •  Anton PLOŠTAJNER, BSH Hišni aparati d.o.o.,  vodja pogajalske skupine 

  • Jani BRAUNE, ETI Elektroelement, d.d.

  • Zdravko GUBANEC, Iskra d.d.

  • Jelica LAZAREVIČ LAJOVIC, Iskratel d.o.o.

  • Jurij MARJANOVIČ, Gorenje d.d.

  • Aleš MARKELJ, Domel Holding d.d

 

AKTUALNI DODATKI h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Dodatek št. 11 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 58z dne 20.10.2017

Dodatek št. 10 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 26 z dne 17.4.2015

Dodatek št. 9  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 32 z dne 19.4.2013

Dodatek št. 8  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 104 z dne 21.12.2011.

Dodatek št. 7 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 84 z dne 21.10.2011.

 

Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije (vsebuje že dodatek št. 11)


Avtor: Zbornica elektronske in elektroindustrije