Strokovna služba Zbornice elektronske in elektroindustrije


je neposredni izvajalec programa dela Zbornice elektronske in elektroindustrije, ki ga potrdi UO in  sklepov Upravnega odbora in strokovnih odborov. Strokovna služba skrbi za koordinacijo dela s strokovnjaki znotraj GZS in strokovnjaki iz podjetij v okviru strokovnih odborov in delovnih skupin, zagotavlja in organizira strokovno podporo ostalim aktivnostim (sodelovanje z uradi, agencijami in ostalimi institucijami v RS), ki so v interesu članstva.